ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
Aθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤ΄- Ώρα 21.00΄ 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(07.02.2022 – 11.02.2022)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α΄14)». (2η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Ιωάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Μπάρκας
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Θεσμικοί φορείς και επιχειρηματική αξιοποίηση της ελληνικής έρευνας».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), Ομότιμος Καθηγητής στο Harvard Medical School  και στο Collège de France και Περικλής Α. Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
2. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η συνεδρίαση της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 09.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62  του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. Ώρα 16.00΄-  Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Προτάσεις - Δράσεις στο πλαίσιο της νέας αλιευτικής πολιτικής περιόδου 2021- 2027».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν: ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Συμεών Κεδίκογλου, η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Χριστιάνα Καλογήρου και η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, κυρία Μαρίνα Πέτρου.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων, ετών 2019 και 2020, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Ντζανάτου.
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας».
Εισηγητές: Διονύσιος Χατζηδάκης και Γεώργιος Τσίπρας
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η συνεδρίαση της ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
 
3. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».
Εισηγητές: Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ