ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ            
                               
 
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016
                                                                                                                                                                     ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
       
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(22.2.2016 - 26.2.2016)
 
ΤΡΙΤΗ
 
Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.                

 

ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ερευνητικό έργο, δράσεις και δυσχέρειες λειτουργίας).
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
2. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο αστικό περιβάλλον.
Την Επιτροπή θα ενημερώσουν: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι κυρίες Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας και Ειρήνη Τσιλιμπάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιότητας Ατμόσφαιρας, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι κ.κ. Ιωάννης Λαζαρίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας και Βασίλης Λύκος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Υπουργού, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υγείας, από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο κ. Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, (Κύκλος Ποιότητας Ζωής) και η κυρία Αικατερίνη Φλιάτουρα, Ειδική Επιστήμονας (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), η κυρία  Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (T.E.E.), ο κ. Χρήστος Χρηστάκης, Εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ecoeleusis και ο κ. Σπυρίδων Πανδής, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων, από τον  Υπουργό  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), κυρίας  Ευφροσύνης Σταυράκη και  κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
4. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως (έτους 2014) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσει ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποκατάσταση των ελληνικών υγροτόπων. -Στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.
Την Επιτροπή θα ενημερώσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιωάννης Τσιρώνης, και οι κ.κ. Γεώργιος Αλβανόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοποικιλότητας προστατευόμενων περιοχών, Δημήτριος Ντινόκας, Προϊστάμενος Δ/νσης Δασικών έργων και Υποδομών, Ελένη Γιακουμή, Προϊσταμένη του Τμήματος Δασικών προστατευόμενων περιοχών και δασικής αναψυχής και Αικατερίνη Στυλογιάννη, Υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου, αντιστοίχως,  καθώς και οι κ.κ. Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Ρούλα Τρίκου, Συντονίστρια ενημέρωσης δράσεων διατήρησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Ελένη Φυτώκα, Υπεύθυνη Απογραφής Φυσικών Περιοχών του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων και Κωνσταντίνος Φωτεινάκης, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης».
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περίοδος 2015-2019).
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιος Χατζημάρκος.
Στην Επιτροπή έχει κληθεί να παραστεί ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης.
 
3. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: Χαρίλαος Τζαμακλής και Χρίστος Δήμας        
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
Ώρα 09.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, υπό τον Πρόεδρό της, κ. Malik Azmani, για το προσφυγικό ζήτημα και τη μεταναστευτική κρίση. 

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ