ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Aθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Η΄ - Ώρα 18.15΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(21.02.2022 – 25.02.2022)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), κ. Αναστάσιο Μάνο, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με σύμβαση αγοράς ακινήτου.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ευάγγελος Τουρνάς, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, κυρία Βανέσα Αρχοντίδου.
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
«Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων».
Εισηγητές: Ιωάννης Μελάς και Γεώργιος Παπαηλιού
 
3. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Νέοι και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Ζωή (Ζέττα) Μακρή και o Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Αλέξανδρος Κόπτσης.
Επίσης, στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), κ. Ιωάννης Αντωνίου, καθώς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
4. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
Α. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου επί της συνεργασίας και προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές».
Εισηγητές: Φίλιππος Φόρτωμας και Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
Β. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια στον τομέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχημάτων».
Εισηγητές: Φίλιππος Φόρτωμας και Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2020, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου.
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ανανέωση της θητείας της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βουλευτών, ως μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής.
 
3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:
«Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα».
Εισηγητές: Χριστίνα Αλεξοπούλου και Αθανάσιος (Θάνος) Μωραΐτης.    

 

4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Χρηματοδοτικά εργαλεία για στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και αξιοποίηση της έρευνας».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν η κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ο Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε..
 
 

ΠΕΜΠΤΗ

1. Ώρα 12.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Η κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων».
 Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν η Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου,  Πρόεδρος στο ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και η Δρ Φωτεινή Μηλιώνη, Γενική Διευθύντρια στο ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν.3918/2011, όπως ισχύει, και 64 του ν.4886/2022, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από ακρόαση, των προτεινομένων από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση της Διοικήτριας και στη θέση της μη Εκτελεστικής Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κυρίας Θεανούς Καρποδίνη και κυρίας Βασιλικής – Κωνσταντίνας Γκογκοζώτου, αντίστοιχα.                             
 
3. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η συνεδρίαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
 
4.  Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Εισηγητές: Θεμιστοκλής (Θέμης) Χειμάρας και Χρήστος Γιαννούλης
 
5. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Κώτσηρα, για την πορεία των εκκρεμών υποθέσεων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις σχετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα 10.00΄-  Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες {COM (2021) 762}.
Β) Συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: πλήρης αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας {COM (2021) 761}.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ