ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                                                            
                                                                                                                                    ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
       Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010
                                                                                             
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(18.1.2010 – 22.1.2010)
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔιαρκΗς Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Εισηγητές: Ιωάννης Αμοιρίδης και Θεόδωρος Καράογλου.                
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και, κατά το άρθρο 109 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 21.00΄.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1.   Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
α) Ολοκλήρωση της συζήτησης για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής.
β) Ακρόαση του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων, καθώς και συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (2008) της Αρχής. 
 
2.   Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις».
 
3.   Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ανασυγκρότηση των πόλεων: Νέες προτεραιότητες-Θεσμικά εργαλεία-Νομοθετικό πλαίσιο.
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ.: Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Ιωάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), Ευάγγελος Λυρούδιας, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.) και η κυρία Βιβή Μπάτσου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.).
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
1.   Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διασφάλιση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων και διεύρυνση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».
Εισηγητές:  Γεώργιος Μαυρίκος,  Μαρία Μίχουκαι Γεράσιμος Γιακουμάτος.
 
2.     Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
             Συνέχιση της ενημέρωσης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, στα πλαίσια του Διαλόγου για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Χώρας, καθώς και για άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του.
  
3.   Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση – συζήτηση των μελών της Επιτροπής, για τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο.
 
ΠΕΜΠΤΗ
1. Ώρα 12.30΄
Η συνεδρίαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αναβάλλεται.
2. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την πρωτοβουλία Eυρωπαίων πολιτών {COM (2009) 622 τελικό}.
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1.     Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προέδρου.
2.     Ώρα 11.00 - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουνσε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δημήτριο Δρούτσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ