ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
                                                                         
                                                                                    ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄
   Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2010
                                                                            (Ώρα: 18.30΄)
                                                                                             
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(16.2.2010 – 19.2.2010)
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1.     Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Ακρόαση του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κ. Σωτηρίου Μπάγια, Αντεισαγγελέα Εφετών.
β. Προγραμματισμός εργασιών για θέματα Δικαιοσύνης.
 
Κατά τη συζήτηση του δευτέρου θέματος θα παρίσταται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπος Καστανίδης.
 
2.     Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρα.
3.     Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ επιτροπη ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
α) «Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους».
Εισηγητές: Δημήτριος Τσιρώνης και Μιχαήλ Γιαννάκης.
 
β) «Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»(ΦΕΚ 181 Α΄),όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄»».
Εισηγητές: Δημήτριος Τσιρώνης και Σταύρος Καλαφάτης.
  1.  Ώρα 15.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)                
              Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Εξέταση μαρτύρων.
  1. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
             Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
      Ενημέρωση των μελών της Επιτροπήςαπό τον κ. Σταύρο Κουμπιά, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, σχετικά με το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1.     Ώρα 10.00΄- Αίθουσα«Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
         Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
          Ενημέρωση από την Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,   σχετικά με τη Χάρτα Ψυχικής και Σωματικής Υγείας.
 
2.     Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρα.
3.     Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα«Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
              Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών – μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώσεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών».
Εισηγητές: Άννα Νταλάρα και Σίμος Κεδίκογλου.
4.     Ώρα 13.00΄ - ΑίθουσαΓερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ επιτροπη ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
      Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Αικατερίνη Μπατζελή, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, για ζητήματα πολιτικής της αγροτικής οικονομίας.
 
5.     Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής».                 
Εισηγητές: Βασίλειος Τόγιας   και   Μαργαρίτης Τζίμας   
  1. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)                
            Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Εξέταση μαρτύρων.      
  1. Ώρα 18.00΄ - «Αίθουσα Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
     Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων, από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), κ.κ. Πάνο – Δημήτριο Μαυροκέφαλο και Αριστείδη Βακιρλή, αντιστοίχως.
 
 
8.       Ώρα 18.30΄ - Αίθουσα«Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β., από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.Π.Α.Α.).
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1.     Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενδοοικογενειακή βία: Να μη γίνουν τα παιδιά - θύματα της βίας οι αυριανοί θύτες. Πολιτικές για την προστασία των παιδιών, την πρόληψη και τη θεραπεία του κοινωνικού αυτού φαινομένου.
Τα μέλη της Επιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, καθώς και οι κ.κ.: Γεώργιος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού), Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Ιωάννης Παπαρηγόπουλος, Δικηγόρος - Πρόεδρος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Γονεϊκή Ισότητα (ΓΟΝ.ΙΣ.), Ευθυμία (Μίκα) Ιωαννίδου, Χρυσηίς Σφανδού - Κυμινού και Κωνσταντίνα (Τιτίνα) Πανταζή, μέλη της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών και Αθανάσιος Ντιναπόγιας, Ψυχολόγος - εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
2.     Ώρα 12.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)                
            Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μαρτύρων.      
3.     Ώρα 15.00΄- ΑίθουσαΓερουσίας
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ “SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρα.
4.     Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα«Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών      Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. 
5.     Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
     Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.), κ. Γεωργίου Γαμπρίτσου.
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ