ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 
Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ (Ώρα 19.30΄)
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(20.12.2021 – 24.12.2021)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Παρασκευή Βρυζίδου και Νικόλαος Ηγουμενίδης
 
2. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις». (3η συνεδρίαση)
Εισηγητές: Παρασκευή Βρυζίδου και Νικόλαος Ηγουμενίδης
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
 Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής, 110 παρ. 4 του ν. 4808/2021 (Α΄101) και 8 παρ.2 της αριθμ.66938/14-09-2021 (Β΄ 4244) Υπουργικής Απόφασης, των προτεινομένων, κ.κ. Μηνά Αναλυτή, Θεόδωρου Λύτρα, Αφροδίτης Μακρυγιάννη, Γεώργιου Πελεκανάκη και Μαρίας Σικαλοπούλου, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, για διορισμό στις θέσεις μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις». (4η συνεδρίαση - β΄ ανάγνωση)
Εισηγητές: Παρασκευή Βρυζίδου και Νικόλαος Ηγουμενίδης
 
3. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
4. Ώρα 16.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τον ν.4389/2016, όπως ισχύουν, των προτεινομένων, κ.κ. Απόστολου Παπαποστόλου και Διονύσιου Πολέμη, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου και μέλους, αντίστοιχα, της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ