ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                                                         
                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
                                                                                           Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(30.11.2009 – 4.12.2009)
               
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση,σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπυρίδωνα Κουβέλη, για τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης.
 
2. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ««Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη και Κωνσταντίνος Τζαβάρας
 ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 11.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
β.    Ψηφιακή Τηλεόραση.
  
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η «ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση, σε αναφορά με την «Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία».
Την Υποεπιτροπή θα ενημερώσουν η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Φωτεινή Γεννηματά, καθώς και ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης και μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
 
3. Ώρα 17.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση,σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Από το Κυότο στην Κοπεγχάγη.»
Οι θέσεις της Ελλάδας.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσει η κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συμπληρωματικές προτάσεις και παρατηρήσεις ως προς το πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για θέματα της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής
  
4. Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), κ. Γεωργίου Ανωμερίτη.
.
5. Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η «ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010». 
Γενικοί Εισηγητές: Ιωάννης Κουτσούκος, Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ειδικοί Εισηγητές: Χρήστος Μαγκούφης, Αντωνία Αντωνίου, Εμμανουήλ Όθωνας, Εμμανουήλ Μπεντενιώτης, Θεόδωρος Καράογλου, Νικόλαος Νικολόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Άγγελος Τζέκης, Ηλίας Πολατίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης.
 
2. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου από τον Υπουργό Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) Α.Ε., κ. Θεόδωρου Πανταλάκη.
 
 

 
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ