ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 
Aθήνα, 7 Ιουνίου 2022
ANATYΠΩΣΗ Ζ΄- Ώρα 19.45΄ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(06.06.2022 – 10.06.2022)
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 09.30΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».
(2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές:  Παναγής Καππάτος και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
 
2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Νέοι, καινοτομία και περιβάλλον.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν ο κ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η κυρία Κωνσταντίνα Μασίκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο κ. Βαγγέλης Κωνσταντιανός, Εκτελεστικός Γραμματέας του Μεσογειακού Τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού για το Νερό (GWP Mediterranean).
Επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης θα συμμετάσχουν οι κ.κ.: Δρ. Δημήτρης Ξεύγενος, Ανώτερος Επιστημονικός Συντονιστής TU Delft (Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τομέας Βιοτεχνολογίας) – Εκτελεστικός Συντονιστής Έργου WATER-MINING και Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Φυσιολατρικού Συλλόγου Φίλων Λίμνης Μουριάς και Αλφειού Ποταμού.
 
3. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών».
Εισηγητές: Σάββας Χιονίδης και Γεώργιος Ψυχογιός
 
4. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».
(3η συνεδρίαση)
Εισηγητές:  Παναγής Καππάτος και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».
(4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση)
Εισηγητές:  Παναγής Καππάτος και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
 
2. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες στις ευρωπαϊκές πολιτικές μεταφορών.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για θέματα Μεταφορών, κυρία Adina Vălean και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής.
 
3. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Εισηγητές: Ιωάννης Κεφαλογιάννης και Ιωάννης Σαρακιώτης.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1.Ώρα 09.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
     Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για τις τρέχουσες εξελίξεις και,
     ειδικότερα, για το ζήτημα της αμυντικής βοήθειας στην Ουκρανία.
 
 
     2. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις». (2η  συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές: Ιωάννης Κεφαλογιάννης και Ιωάννης Σαρακιώτης.
 
 
    3. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις». (3η  συνεδρίαση)
Εισηγητές: Ιωάννης Κεφαλογιάννης και Ιωάννης Σαρακιώτης.
 
4. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν: ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), κ. Δημήτριος Τζοβάρας, ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Μανώλης Πλειώνης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), κ. Αντώνιος Μαγουλάς και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Διευθυντής του ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ και Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.                                                        
                                                       
5. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,                     κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, για την προσυμβατική διαδικασία των έργων με αναθέτουσα Αρχή την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»: α) «Υπολειπόμενες εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στο Σ.Σ. Αθηνών και σύνδεσή του με μετρό – Β’ φάση Σ.Σ. Αθηνών» (Α.Δ. 2513) και β) «Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης και αντιθορυβικών πετασμάτων στο Τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη» (Α.Δ. 1511).
 
6. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,                     κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής της χώρας και τις τιμές των πρώτων υλών.
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
     1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις». (4η  συνεδρίαση – β΄ανάγνωση)
Εισηγητές: Ιωάννης Κεφαλογιάννης και Ιωάννης Σαρακιώτης.
 
 
2.Ώρα 13.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προετοιμασία επανένταξης και μετασωφρονιστική μέριμνα.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 
3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τον ν.4389/2016, όπως ισχύουν, των προτεινομένων, κ.κ. Απόστολου Παπαποστόλου, Νικόλαου Ατταλιώτη, Παναγιώτη Αγουρογιάννη, Παναγιώτη Κουφού, Διονύσιου Πολέμη, Φίλιππου Καμπούρη, Παρασκευά Μακρίδη, Πέτρου Σταύρου και Γεώργιου Κουμπαράκη, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, για διορισμό στις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών, αντίστοιχα, της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ