ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
                                                                                                       ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ  
                                                                                    Ώρα 15:00
 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
                                 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(25.1.2010 – 29.1.2010)
 
ΤΡΙΤΗ
 
1.   Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ειδικη μονιμη επιτροπη θεσμων και διαφανειασ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
                 Λειτουργία των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και διαμόρφωση τελικής πρότασης.
 
2.   Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
             Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
                 «Ιστορικό κέντρο της Αθήνας».
                 Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ. Ιωάννης Σγουρός, Νομάρχης Αθηνών, Νικήτας Κακλαμάνης, Δήμαρχος Αθηναίων, Ιωάννης Πολύζος, Πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.), Αδάμ Κωστίκας, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών για τη Διάσωση του Ιστορικού Κέντρου και η κυρία Ντόρα Γαλάνη, Πρόεδρος της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. (Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.).
                                         
3.   Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
α) «Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση” (ΦΕΚ 218 Α΄)».
Εισηγητές: Βασίλειος Γιουματζίδης και Ελευθέριος Αυγενάκης.
β) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».
Εισηγητές: Αικατερίνη Φαρμάκη και Σταύρος Καλογιάννης.
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1.   Ώρα 9.30΄ - - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)  
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
        «Κωνσταντίνα Κούνεβα: Το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας» .
 
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη, κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος και Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, αντίστοιχα, καθώς και οι κ.κ. Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Σταύρος Θεοδωράκης, Δημοσιογράφος, Βλασία Δημητρακοπούλου, Πρόεδρος της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (Π.Ε.Κ.Ο.Π.) και Μαρία Λιάπη και Άννα Βουγιούκα, Εκπρόσωποι του Δικτύου Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών (ΔΕΣ Με).
 
 
2.      Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με τις εξελίξεις στον Τομέα της Υγείας και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής. 
3.    Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
                 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
                 Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση του ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α') «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και του π.δ. 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις».
 
 
 
4.     Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
       Συζήτηση επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομικών:
       α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008».
       β) «Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2008».
       Εισηγητές: Δημήτριος Κουσελάς και Χρήστος Σταϊκούρας.
 
 
5.    Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
       Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
             Ποιότητα ποταμών στην Ελλάδα.
            Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο κ. Κω ν/νος Παπακωνσταντίνου, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και ο κ. Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος.
 
 
 ΠΕΜΠΤΗ
 
 
1.      Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
       Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
       Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
2.      Ώρα 11.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σχετικά με τη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2010-2020 (Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε.). (2η συνεδρίαση).
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο κ. Αντώνης Καστής, Συγκοινωνιολόγος, Συντονιστής στο Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε., και η κυρία Εύα Κασάπη, Συγκοινωνιολόγος, μέλος του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ε..
 
3.      Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α)   Συγκρότηση Υποεπιτροπών.
β) Ενημέρωση σχετικά με την 3η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.
Εισηγήτρια: Χρύσα Αράπογλου.
 
4.      Ώρα 12.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες και τους στόχους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της έρευνας.                                                         
 
 
 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
1.   Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπυρίδωνα Κουβέλη, για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή.
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ