Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 295 αποτελέσματα| Σελίδα 4 από 30
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
*Αθήνα, Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018*
*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση ζεύγους συσκευών οπτικής διασύνδεσης (Laser Link) (CPV : 32420000-3/001 και 72700000-7/002)*
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριών (3) συστημάτων ψηφιακών καμερών υψηλής ευκρίνειας (CPV: 32320000-2/016)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
*Αθήνα, Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018*
*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (video) της Βουλής των Ελλήνων (CPV : 48000000-8/009 και 72262000-9/002).*
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διετή συντήρηση των Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης, των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (CPV: 50532300-6) καθώς και την προμήθεια και αντικατάσταση ενός αυτόματου διακόπτη ΔΕΗ (ρελέ) (CPV: 31221000-1/006)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) δεσμίδων χάρτου Α4, βάρους 80 gsm, για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου
Ολοκληρώθηκε/Άγονος
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα τεσσάρων (34) ερμαριών (CPV: 39141300-5/003 & 39141300-5)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Aθήνα, 25 Ιουνίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διετή συντήρησης των UPS της Βουλής των Ελλήνων με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (45317000-2/003), την σύνδεση ενός UPS 10KVA (45315500-3) και την προμήθεια μπαταριών (31422000-0/011)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού (CPV: 45442100-8/001)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης χώρου και ανακαίνισης χρωματισμών (CPV: 45454100-5)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 31 - 40 από 295 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ