Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 277 αποτελέσματα| Σελίδα 2 από 28
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) δεσμίδων χάρτου Α4, βάρους 80 gsm, για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου
Σε εξέλιξη
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών πεντακάμερου υψηλής ευκρίνειας OB-VAN, με επιπλέον δορυφορικό UPLINK για τη μετάδοση 8 εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων με το Εθνικό Θέατρο" (CPV: 64214100-0)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
*Αθήνα, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2018*
*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση ζεύγους συσκευών οπτικής διασύνδεσης (Laser Link) (CPV : 32420000-3/001 και 72700000-7/002)*
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριών (3) συστημάτων ψηφιακών καμερών υψηλής ευκρίνειας (CPV: 32320000-2/016)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
*Αθήνα, Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018*
*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού (video) της Βουλής των Ελλήνων (CPV : 48000000-8/009 και 72262000-9/002).*
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διετή συντήρηση των Υποσταθμών (Υ/Σ) Μέσης Τάσης, των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (CPV: 50532300-6) καθώς και την προμήθεια και αντικατάσταση ενός αυτόματου διακόπτη ΔΕΗ (ρελέ) (CPV: 31221000-1/006)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) δεσμίδων χάρτου Α4, βάρους 80 gsm, για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου
Ολοκληρώθηκε/Άγονος
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα τεσσάρων (34) ερμαριών (CPV: 39141300-5/003 & 39141300-5)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Aθήνα, 25 Ιουνίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διετή συντήρησης των UPS της Βουλής των Ελλήνων με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (45317000-2/003), την σύνδεση ενός UPS 10KVA (45315500-3) και την προμήθεια μπαταριών (31422000-0/011)
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 11 - 20 από 277 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα