Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 263 αποτελέσματα| Σελίδα 27 από 27
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 31 Μαϊου 2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης δώδεκα (12) παραθύρων και κατασκευή νέων για τις ανάγκες: α) των γραφείων 156 και 158 στον Α’ όροφο, β) των γραφείων 59α στο ισόγειο και 59δ στον ημιώροφο και γ) των αιθουσών 205, 206 και του γραφείου 206α στον Α' όροφο του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αναζήτηση αναδόχου εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτιρίων της Βουλής επί των οδών Σέκερη 1Α και Αμαλίας 14, για ένα (1) έτος.
Ολοκληρώθηκε
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα » της πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές»
Ολοκληρώθηκε
Εγγραφές: 261 - 263 από 263 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 25 | 26 | 27 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα