Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 295 αποτελέσματα| Σελίδα 4 από 30
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 12.07.2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης των δωμάτων και των στηθαίων στην ταράτσα του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την καθαίρεση επιχρισμάτων και κατασκευή ψευδοροφής σε τμήμα της οροφής του ανατολικού διαδρόμου του Β’ ορόφου του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αποκατάσταση στεγάνωσης και λοιπών φθορών, του κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, επί των οδών Ανθίμου Γαζή και Κολοκοτρώνη.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Blade Servers, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σωληνώσεων για τη σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης και αποκατάστασης σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος στο δώμα του Μεγάρου της Βουλής και συντήρησης ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και αποθέματος) διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) μέτρων χειροπετσέτας σε ρολό (hand towel), για μηχανήματα με φωτοκύτταρο
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και απόθεμα) πενήντα χιλιάδων (50.000) σακουλών απορριμμάτων βιοδιασπώμενων, διαστάσεων 70 cm X 110 cm.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του 1ου ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αναζήτηση αναδόχου για την προληπτική συντήρηση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης, για ένα (1) έτος, δεκαοκτώ (18) συστημάτων UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής) που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 31 - 40 από 295 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ