Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 295 αποτελέσματα| Σελίδα 5 από 30
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) σάκων απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείων και W.C., για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Καθαριότητας της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναβαθμίσεων και λογισμικών που θα αξιοποιηθούν στο σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων NetApp/IBM N 6240 της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα χιλιάδων (30.000) δεσμίδων των πεντακοσίων (500) φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 για την κάλυψη αναγκών διαφόρων υπηρεσιών της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και υλοποίηση Ενιαίας Πλατφόρμας Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ψηφιακών Υπογραφών για τετρακόσιους χρήστες
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης του δαπέδου στους χώρους εκατέρωθεν της αίθουσας της Γερουσίας στον Α’ όροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης εβδομήντα εννέα (79) παραθύρων στους χώρους των αιθρίων της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων των εξωστών του 2ου έως και 7ου ορόφου στο κτίριο της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης τμήματος του Νότιου προαυλίου χώρου του Μεγάρου της Βουλής, λόγω εισροής υδάτων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού των χώρων του Α' ορόφου του Μεγάρου της Βουλής που περιβάλλουν την Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός υδρόψυκτου ψύκτη νερού ισχύος 720-800 KW και ενός πύργου ψύξης για το κεντρικό σύστημα κλιματισμού του Μεγάρου της Βουλής
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 41 - 50 από 295 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ