Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 295 αποτελέσματα| Σελίδα 30 από 30
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020
*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού με σκοπό την ανίχνευση κακόβολου λογισμικού, αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, έρευνας ψηφιακής εγκληματολογίας και ανάλυσης εσωτερικών απειλών*
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
*Αθήνα, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021*
*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού firewalls επόμενης γενιάς (υλικό / λογισμικό) με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων και την προστασία από διαρροή δεδομένων.*
Σε εξέλιξη
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 18/06/2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα στις 21-22 Οκτωβρίου 2021.
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Αθήνα, 30/06/2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα στις 21-22 Οκτωβρίου 2021
Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Αθήνα, 07/07/2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση συνεδριακού χώρου, την παροχή διαμονής και την παροχή επισιτισμού εντός του συνεδριακού χώρου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα στις 21-22 Οκτωβρίου 2021.
Ολοκληρώθηκε/Ματαιώθηκε
Εγγραφές: 291 - 295 από 295 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 28 | 29 | 30 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ