Ενημέρωση : Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

 

03/04/2024  10:00 - 13:00

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Απευθείας μετάδοση Άγνωστη


Κατηγορία: Κοινοβουλευτικό Έργο

Το έργο και η συμβολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του ΕΔΔΑ και κατά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην Ελλάδα - Ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα.
Τα Μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κυρία Νίκη Μαριόλη.


*Προτεραιότητα του καναλιού είναι η μετάδοση των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Επειδή η διάρκειά τους δεν μπορεί να προϋπολογιστεί με ακρίβεια, είναι πιθανόν να συμβαίνουν απροειδοποίητες αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ