Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τρίτης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τρίτης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Στις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου και της Ολομέλειας το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, συμμετείχαν τέσσερις Έλληνες βουλευτές.

Στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη μετανάστευση, ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καιρίδης, στα εισαγωγικά του σχόλια υπογράμμισε την ανάγκη διαχείρισης της μετανάστευσης μέσω ενός προβλέψιμου, ισορροπημένου και αξιόπιστου συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, που θα διασφαλίζει την υιοθέτηση κοινών λύσεων σε ότι αφορά τη διαχείριση των συνόρων, τη συνεργασία με τρίτες χώρες, την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας μεταναστών, την προστασία των προσφύγων και την κοινωνική τους ένταξη.

Ο κ. Καιρίδης, σημείωσε τις τρεις κυρίαρχες τάσεις που επικρατούν στις θέσεις που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της διάσκεψης: την ανάγκη ανάληψης πιο αποτελεσματικής δράσης για τον έλεγχο και τη μείωση της μετανάστευσης, μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερες διαδικασίες ένταξης και τέλος μια ενδιάμεση θέση, θετική για την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας μόνο μεταξύ οικονομικά ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Η νόμιμη μετανάστευση, η ανθρωπιστική διάσταση της μετανάστευσης, ο έλεγχος των συνόρων, η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, η θεώρηση της μετανάστευσης ως απειλή και η ένταξη, συνιστούν θεματικές που αναπτύσσονται γύρω από τις τρεις κυρίαρχες τάσεις, ανέφερε ο κ. Καιρίδης και κάλεσε τους συμμετέχοντες και κυρίως τους εκπροσώπους των Πάνελ των πολιτών να λάβουν τον λόγο και να τοποθετηθούν.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, ο κ. Ιωάννης Μπουρνούς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν εκλέγεται και ενεργεί ως ένας αποξενωμένος θεσμός, χρησιμοποιώντας γλώσσα δυσνόητη ακόμα και για τους πιο ενημερωμένους πολίτες. Σημείωσε, επίσης,  ότι η διάχυτη αίσθηση, ως προς τη λειτουργία της Ε.Ε., είναι ότι οι ισχυροί επιβάλλουν τη βούλησή τους στους πιο αδύναμους κι αυτό οδηγεί στην αποξένωση των πολιτών και εντείνει το αίσθημα  απογοήτευσης στα μικρότερα κράτη. Αναφέρθηκε στη δυσανάλογη εξουσία που ασκούν στους  πολίτες ανεπίσημα όργανα, όπως το Eurogroup , ενώ συνεχάρη τους εκπροσώπους των πολιτών για τις συστάσεις τους  τόσο σχετικά με την ενδυνάμωση της συμμετοχής τους,  όσο και αναφορικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας και εκπαίδευσης σε θέματα Δημοκρατίας. Τέλος, επικρότησε την πρόταση δημιουργίας συνελεύσεων πολιτών, οι αποφάσεις των οποίων θα δεσμεύουν τα όργανα της Ε.Ε. και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν προχώρησε η σύσταση  για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου των ΜΜΕ, διότι η κατευθυνόμενη από οικονομικά συμφέροντα πληροφόρηση αποδυναμώνει τη Δημοκρατία και θρέφει αντιδημοκρατικές ιδέες και εθνικιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα.

Συνεδρίασαν ακόμη οι Ομάδες Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με τη συμμετοχή της κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου και για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, με τη συμμετοχή του κ. Γιώργου Παπανδρέου.

Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, στην οποία ο κ. Μπουρνούς επανέλαβε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη λογοδοσίας των μη αιρετών οργάνων της Ε.Ε. και η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμένου να επανέλθει η εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς.

 

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ