Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Στοκχόλμη, 27 Μαρτίου 2023

Εκπροσώπηση της Βουλής των Ελλήνων στη Συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της 12ης Συνεδρίασης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, στη Στοκχόλμη, στην οποία, από τη Βουλή των Ελλήνων, συμμετείχε ο βουλευτής και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.

Βασική ομιλήτρια της συνεδρίασης ήταν η Σουηδή Επίτροπος, αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις της Ε.Ε., κ. Ίλβα Γιόχανσον, η οποία εστίασε κυρίως στον νέο Κανονισμό για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο κ. Καραγκούνης εξέφρασε καταρχήν την υποστήριξή του σε όλες τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα ανέφερε ότι τα οικονομικά είναι ζωτικής σημασίας για την αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων, την αποτροπή της εγκληματικότητας και την πρόληψη της διείσδυσής της στη νόμιμη οικονομία και στην κοινωνία. Γι’ αυτό –σημείωσε– είναι ιδιαίτερης σημασίας η δημιουργία της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα φιλόδοξο βήμα που σχετίζεται με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Με αυτή του την τοποθέτηση συμφώνησε απόλυτα και η Επίτροπος.

Αναφέρθηκε επίσης στην εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, χαρακτηρίζοντάς την ως μια μακρόπνοη διαδικασία που προϋποθέτει την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων και την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων. Η καταπολέμησή της –υποστήριξε ο βουλευτής–  αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων και οργανισμών.

Υπογράμμισε εξάλλου ότι οι  καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τελούν σε συνεχή εγρήγορση, υπό το πρίσμα και των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί από την υπάρχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προερχόμενων από την Ουκρανία και την παροχή της πρέπουσας αρωγής και προστασίας. 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ