Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη, τη Γεωργία και την Εδαφική Συνοχή

Στην Αγροτική Ανάπτυξη, τη Γεωργία και την Εδαφική Συνοχή ήταν αφιερωμένη η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη που διοργανώθηκε στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής διάστασης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Βασίλειος Γιόγιακας και τα μέλη κ. Ιωάννης Ανδριανός και κ. Σταύρος Αραχωβίτης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η ανάγκη ανάπτυξης της υπαίθρου, μείωσης των μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών και αξιοποίησης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου οι αγροτικές περιοχές να απολαμβάνουν προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, ψηφιακή και φυσική συνδεσιμότητα και βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη, που θα προσελκύσουν νέους ανθρώπους και θα δώσουν ζωή στην περιφέρεια.

Στην παρέμβασή του ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στις δύσκολες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι εισοδηματικές ανισότητες, η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, η γήρανση του πληθυσμού, ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός, οι φυσικοί γεωγραφικοί περιορισμοί, η χρηματοπιστωτική κρίση και η πανδημία, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι προκλήσεις, τόνισε, απαιτούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που να σχεδιάζεται από τα κάτω προς τα πάνω και διαρκώς να εμπλουτίζεται και να επικαιροποιείται, καθώς και έναν ενεργό συντονισμό και στήριξη από την ΕΕ και ανταλλαγή  τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών. Αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη χώρα μας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών καθώς και στην ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές.

Ο κ. Αραχωβίτης τόνισε την ανάγκη στήριξης του αγροτικού πληθυσμού, που είναι το θύμα της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής και όχι ο θύτης και υποστήριξε πως αν η ΕΕ θέλει επάρκεια παραγωγής και τροφίμων, απαιτούνται πολιτικές που θα έχουν ως άξονα όχι την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση των τιμών, αλλά την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και τη βιωσιμότητα. Αναφέρθηκε στον έντονο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και στην ανάγκη να ενισχυθούν εισοδηματικά οι καταναλωτές, ώστε να μπορέσουν με τη σειρά τους να ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.

Κατά την παρέμβασή του στο δεύτερο μέρος της Διάσκεψης, αφιερωμένο στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο κ. Γιόγιακας αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας ως προς την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινωνική αιρεσιμότητα, τονίζοντας ότι οι σημαντικές διαφορές στη σχετική εθνική νομοθεσία των κρατών μελών μπορεί να οδηγήσουν σε μειώσεις ή αναστολή πληρωμών λόγω διαφορετικών επιπέδων κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και, επομένως, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ οι πρόσθετες «προϋποθέσεις θα αυξήσουν σημαντικά το διοικητικό φόρτο, ιδίως στους μηχανισμούς ελέγχου και κυρώσεων. Μετέφερε ακόμη τον προβληματισμό της χώρας μας ως προς την εισαγωγή ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού των άμεσων ενισχύσεων για τα οικολογικά αγροτικά σχήματα και τον βαθμό ανταπόκρισης των αγροτών σε αυτή τη νέα παρέμβαση που δεν έχει δοκιμαστεί. Το μέτρο αυτό, τόνισε, αυξάνει τον κίνδυνο να χαθούν άμεσες ενισχύσεις, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της, κάτι που θα είναι επιζήμιο για κράτη - μέλη όπως η Ελλάδα των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις είναι αρκετά υψηλές.  


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ