Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Συνάντηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με Αντιπροσωπεία του American Hellenic Institute

Συνάντηση με  τον Πρόεδρο του American Hellenic Institute (AHI) κ. Nick Larigakis, καθώς και ομάδα εννέα Ελληνοαμερικανών φοιτητών, είχαν σήμερα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς κ. Σάββας Αναστασιάδης και κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, αντιστοίχως, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του AHI στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι δύο βουλευτές ενημέρωσαν τον κ. Larigakis και τους φοιτητές για το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, αναφέρθηκαν σε πτυχές των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, που ειδικά το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, συνέστησαν στους φοιτητές να συνεχίσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, διότι πρόκειται για σημείο-κλειδί όσον αφορά την κατανόηση και σύνδεσή τους με τον ελληνικό πολιτισμό και τη χώρα καταγωγής στους, αναφέρθηκαν στην πρόσφατη ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού και πρότειναν στον κ. Larigakis να διοργανώσουν στο προσεχές μέλλον μία κοινή συνεδρίαση όλων των μελών της Επιτροπής με το ΑΗΙ.

Οι φοιτητές εστίασαν στην εμπειρία του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού, στην πληρέστερη εικόνα των ελληνικών εθνικών θεμάτων που απέκτησαν συζητώντας με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και άλλους θεσμικούς παράγοντες της Ελληνικής Πολιτείας, ενώ ξεχωριστές αναφορές έγιναν στον τρόπο που βιώνουν την ελληνική τους ταυτότητα διαβιώνοντας στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο κ. Larigakis αναφέρθηκε στην πολύπλευρη δράση του ΑΗΙ σε ό,τι αφορά την προώθηση των θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα περιέγραψε την κατάσταση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ, όπως διαμορφώνεται με την πάροδο των ετών, αλλά και υπό το πρίσμα των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων στις δύο χώρες.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ