Η Βουλή : Η Βιβλιοθήκη : Κοινοβουλευτική Συλλογή

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Η Συλλογή περιλαμβάνει την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχη L και C) από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ έως σήμερα, καθώς και υλικό από την προ-ενταξιακή διαδικασία, στην ελληνική γλώσσα.

Οι αναγνώστες μπορούν να μελετήσουν το συγκεκριμένο υλικό στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://eur-lex.europa.eu.


 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ