Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

MEPOΣ ΠPΩTO OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ

  KEΦAΛAIO A΄: ENAPΞH THΣ BOYΛEYTIKHΣ ΠEPIOΔOY

  KEΦAΛAIO B΄: BOYΛEYTEΣ

  KEΦAΛAIO Γ΄ : ΠPOEΔPEIO THΣ BOYΛHΣ

  KEΦAΛAIO Δ΄ : ΔIAΣKEΨH TΩN ΠPOEΔPΩN

  KEΦAΛAIO E΄ : KOINOBOYΛEYTIKEΣ OMAΔEΣ

  KEΦAΛAIO ΣT΄ : OΛOMEΛEIA THΣ BOYΛHΣ

  KEΦAΛAIO Z΄ : TMHMA ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ THΣ BOYΛHΣ

  KEΦAΛAIO H΄ : EΠITPOΠEΣ THΣ BOYΛHΣ

   A) ΔIAPKEIΣ EΠITPOΠEΣB) EIΔIKEΣ EΠITPOΠEΣΓ) EIΔIKEΣ MONIMEΣ EΠITPOΠEΣΔ) EΠITPOΠEΣ ΓIA EΘNIKA Ή ΓENIKOTEPOY ENΔIAΦEPONTOΣ ZHTHMATAE) EΠITPOΠEΣ EΣΩTEPIKΩN ΘEMATΩN THΣ BOYΛHΣΣT) EΠITPOΠEΣ ΔIEΘNΩN ΣXEΣEΩN THΣ BOYΛHΣ

   KEΦAΛAIO Θ΄: HMEPHΣIA ΔIATAΞH

   KEΦAΛAIO I΄: ΣYNEΔPIAΣEIΣ

   KEΦAΛAIO IA΄ : ΣYZHTHΣEIΣ

   KEΦAΛAIO IB΄ : ΨHΦOΦOPIEΣ

   KEΦAΛAIO IΓ΄ : YΠOXPEΩΣEIΣ KAI ΔIKAIΩMATA TΩN BOYΛEYTΩN - APΣH BOYΛEYTIKHΣ AΣYΛIAΣ

   MEPOΣ ΔEYTEPO: ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY

    KEΦAΛAIO A΄ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

    KEΦAΛAIO Β΄ : TAKTIKH NOMOΘETIKH ΔIAΔIKAΣIA

     A) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣB) EΓΓPAΦH ΣTHN HMEPHΣIA ΔIATAΞH KAI TPOΠOΣ ΣYZHTHΣHΣΓ) ΣYZHTHΣH KAI ΨHΦIΣH KATAPXHNΔ) ΣYZHTHΣH KAI ΨHΦIΣH TΩN APΘPΩN KAI TΩN TPOΠOΛOΓIΩNE) ΨHΦIΣH ΣTO ΣYNOΛOΣT) KΛEIΣIMO THΣ ΣYZHTHΣHΣZ) OPΓANΩΣH TΩN ΣYZHTHΣEΩN

     KEΦAΛAIO Γ΄ : ΣYNOΠTIKEΣ NOMOΘETIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ

     KEΦAΛAIO Δ΄: EIΔIKEΣ NOMOΘETIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ

     MEPOΣ TPITO ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY

      KEΦAΛAIO A΄ : ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

      KEΦAΛAIO B΄ : ANAΦOPEΣ

      KEΦAΛAIO Γ΄ : EPΩTHΣEIΣ

      KEΦAΛAIO Δ΄ : EΠIKAIPEΣ EPΩTHΣEIΣ

      KEΦAΛAIO E΄: AITHΣEIΣ KATAΘEΣHΣ EΓΓPAΦΩN

      KEΦAΛAIO ΣT΄ : EΠEPΩTHΣEIΣ

      *ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

      MEPOΣ TETAPTO EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ

       KEΦAΛAIO A΄: EKΛOΓH ΠPOΣΩΠΩN

       KEΦAΛAIO B΄: ΠPOTAΣEIΣ EMΠIΣTOΣYNHΣ KAI ΔYΣΠIΣTIAΣ

       *KEΦAΛAIO Γ΄: ΠΛHPOΦOPHΣH KAI ENHMEPΩΣH

       KEΦAΛAIO Δ΄: EΞETAΣTIKEΣ EΠITPOΠEΣ

       KEΦAΛAIO E΄ : ΠPOTAΣEIΣ MOMΦHΣ KATA MEΛΩN ΠPOEΔPEIOY THΣ BOYΛHΣ - ΔIAΠIΣTΩΣH AΔYNAMIAΣ TOY ΠPOEΔPOY THΣ ΔHMOKPATIAΣ, ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ KAI MEΛΩN TOY ΠPOEΔPEIOY THΣ BOYΛHΣ ΓIA THN AΣKHΣH TΩN KAΘHKONTΩN TOYΣ

       KEΦAΛAIO ΣT΄: ΠAPAΠOMΠH ΣE ΔIKH TΩN MEΛΩN THΣ KYBEPNHΣHΣ, TΩN YΦYΠOYPΓΩN KAI TOY ΠPOEΔPOY THΣ ΔHMOKPATIAΣ

       MEPOΣ ΠEMΠTO EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ

       KEΦAΛAIO ΣT΄: ΠAPAΠOMΠH ΣE ΔIKH TΩN MEΛΩN THΣ KYBEPNHΣHΣ, TΩN YΦYΠOYPΓΩN KAI TOY ΠPOEΔPOY THΣ ΔHMOKPATIAΣ

         MEPOΣ EKTO TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

          KEΦAΛAIO A΄: TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

          KEΦAΛAIO B΄ : METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ