Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Συνάντηση στο πλαίσιο της 26ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26)

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, συμμετείχε ως εισηγήτρια στο πάνελ των κοινοβουλευτικών εργασιών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26, 31/10-12/11-2021).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Η χρηματοδότηση για το κλίμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάκαμψη», η κ. Αυγερινοπούλου τόνισε πως απαιτείται ενίσχυση της χρηματοδότησης, ώστε να μετατραπεί η φιλοδοξία για το κλίμα σε δράση.

Τα ανησυχητικά λόγια των πρόσφατων εκθέσεων της IPCC και οι εκθέσεις του UNEP  καθοδηγούν όλους στο να λάβουν επείγουσα δράση τώρα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Οι βουλευτές μπορούν και οφείλουν να ανοίξουν τον δρόμο νομοθετώντας υπέρ της νέας πράσινης χρηματοδότησης, διαμορφώνοντας τη μελλοντική χρηματοοικονομική ατζέντα. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίσουν, ως κοινοβουλευτικοί, μια δίκαιη ανάκαμψη από την πανδημία, χωρίς αποκλεισμούς, για όλες τις χώρες, τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες, και ειδικά για τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού.

Η κ. Αυγερινοπούλου αναφέρθηκε εκτενώς στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης «Greece 2.0.», ενώ ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ελληνική ατζέντα της πράσινης χρηματοδότησης για το κλίμα, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό στη Διάσκεψη και αποτύπωσε με επιτυχείς δράσεις η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως στο έγγραφο με το τελικό πόρισμα της Διακοινοβουλευτικής Συζήτησης στη Γλασκώβη, έγινε δεκτή η πρόταση της  ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη, με την προσθήκη: «να διατεθούν πρόσθετα χρήματα για την υποστήριξη επενδύσεων στην επιστήμη και έρευνα που θα προάγει τις τεχνολογίες δέσμευσης, αποθήκευσης και μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα, ως αποτελεσματικά μέσα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής».

 

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ