Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

Τηλεδιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων Ε.Ε. με την Επίτροπο Ενέργειας

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε σήμερα άτυπη τηλεδιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ε.Ε. με την Επίτροπο επί θεμάτων ενέργειας, κ. Kadri Simson. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Μανούσος Βολουδάκης, μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή στο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (Fit for 55), καθώς και για την ενεργειακή μετάβαση.

Η Επίτροπος Ενέργειας αναφερόμενη στη δέσμη των προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου την επόμενη δεκαετία, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τον αυξημένο στόχο για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα αυτόν. Παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας καθιστά αναγκαία τη συντονισμένη δράση και αναφέρθηκε στην εργαλειοθήκη μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή, την οποία μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να μετριάσουν τον αντίκτυπο των αυξήσεων των τιμών ενέργειας.

Ο βουλευτής κ. Μανούσος Βολουδάκης κατά την παρέμβασή του παρατήρησε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η δέσμη προτάσεων για την προσαρμογή στο στόχο του 55% (Fit for 55), αποτελούν πιθανώς τα πιο μακροπρόθεσμα έργα πολιτικής που έχουν αναληφθεί ποτέ από την Ε.Ε. Τόνισε, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο αυτών θα έπρεπε να προβλέπεται ένας βαθμός ευελιξίας λόγω του μακροχρόνιου χαρακτήρα τους, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδεικνύει δογματική ακαμψία στα ζητήματα που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Στη συνέχεια επισήμανε ότι βρισκόμαστε εν μέσω της πιο οξείας ενεργειακής κρίσης που έχει σημειωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, τονίζοντας ότι η πρόσφατη εργαλειοθήκη που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εφαρμογή από τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του φαινομένου, περιέχει μέτρα τα οποία, παρά τη σημασία τους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, δεν δίνουν απάντηση στα ζητήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο χειμώνα 2021/2022. Ειδικότερα, ο κ. Βολουδάκης ανέφερε ότι η πλειοψηφία των βραχυπρόθεσμων μέτρων της εργαλειοθήκης είτε έχουν δημοσιονομικό χαρακτήρα, είτε σχετίζονται με ανακατανομή κεφαλαίων που έχουν ήδη προβλεφθεί για άλλες χρήσεις, τονίζοντας ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. των οποίων οι προϋπολογισμοί επιβαρύνονται επί του παρόντος λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού.

Τέλος, ο κ. Βολουδάκης επισήμανε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος  και Ενέργειας της Ελλάδας κατέθεσαν επιστολή στο Eurogroup, η οποία περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζήτησε την άποψη της Επιτρόπου για την πρόταση που αφορά τα πρόσθετα δικαιώματα εκπομπών, επισημαίνοντας ότι η υιοθέτησή της θα συμβάλει στην άμεση μείωση του κόστους αυτών και συνεπώς του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ θα καταδείξει την ίδια στιγμή ότι η Ε.Ε. προσεγγίζει το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τους μακροπρόθεσμους στόχους με την ευελιξία που απαιτεί η ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης.

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ