Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην παρεμπόδιση της εμπορίας ανθρώπων, κεντρικό θέμα των Επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

Στις τακτικές εργασίες του α΄ εξαμήνου του 2021 των Επιτροπών Νομικών/Πολιτικών Υποθέσεων και Πολιτιστικών/Μορφωτικών/Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι βουλευτές κ. Σίμος Κεδίκογλου και κα Χαρά Κεφαλίδου,  επικεφαλής και μέλος της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση, αντιστοίχως.

Το θέμα που απασχόλησε τις εργασίες των Επιτροπών ήταν "Ο ρόλος των Κοινοβουλίων στην παρεμπόδιση εμπορίας ανθρώπων - Νομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές". Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι τοποθετήσεις από ελληνικής πλευράς εστίασαν κυρίως στη νομοθεσία και τα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία με σκοπό τον έλεγχο του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και τις διμερείς και πολυμερείς μορφές συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ κρατών και οργανισμών προς επίτευξη του στόχου.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ