Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης δέχθηκε το μεσημέρι στο γραφείο του τον καθηγητή κ. Βασίλη Καρύδη, που εκτελεί χρέη Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο κ. Καρύδης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2015.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ