Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Εκπροσώπηση της Βουλής στο Πολιτικό Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νέα Υόρκη

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, κ. Κατερίνα Ιγγλέζη, συμμετέχει στις εργασίες του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που ξεκίνησαν χθες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Η κ. Ιγγλέζη, εκπροσωπώντας τη Βουλή στο πάνελ της ελληνικής αποστολής, παρουσίασε χθες τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε εθνικό επίπεδο. Η βουλευτής συμμετέχει στην επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία η οποία θα παρουσιάσει στην Ολομέλεια του Φόρουμ την Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας (VNR) για την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».    

Η Έκθεση αποτυπώνει την υψηλή πολιτική δέσμευση και τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των οχτώ εθνικών προτεραιοτήτων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), της διασύνδεσής τους με συγκεκριμένους ΣΒΑ και με τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, την παρουσίαση των επόμενων βημάτων που πρέπει να γίνουν, όπως το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής για τους ΣΒΑ, καθώς και τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.

Από κυβερνητικής πλευράς την Έκθεση παρουσιάζει  ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, ενώ στην εθνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής –ΟΚΕ, κ. Γιώργος Βερνίκος καθώς και υψηλοί εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Η κ. Ιγγλέζη θα συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές συναντήσεις της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (I.P.U.) με θέμα τον ρόλο των Κοινοβουλίων στη μετάβαση προς την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή