Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017

Συμμετοχή κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκε η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα της Μάλτας, από τις 28 μέχρι τις 30 Μαΐου 2017. Η Βουλή των Ελλήνων εκπροσωπήθηκε στη Διάσκεψη από τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Αναστάσιο Κουράκη και τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, μέλος της ίδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της φετινής Διάσκεψης ήταν ο ρόλος και η συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων στη θεσμική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξελίξεις σε σχέση με τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα της “γαλάζιας οικονομίας” και της “γαλάζιας ανάπτυξης”, καθώς και τα θέματα της μετανάστευσης, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της πολιτικής επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν πάνω από 280 εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και υψηλοί αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως προς το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κουράκης σημείωσε ότι “το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το πώς θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των εθνικών κοινοβουλίων και με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε ταυτόχρονα να καταστήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής λειτουργίας των κοινοβουλίων μας”.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Κουράκης υπογράμμισε ότι “σε πολιτικό επίπεδο η διαδικασία αναμένεται να είναι επίπονη, καθώς η απόφαση του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου εντείνει τον ευρωσκεπτικισμό και οξύνει τους προβληματισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους στόχους και τις μεθόδους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές διαστάσεις της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το μέλλον, είναι απαραίτητο η αρνητική αυτή εξέλιξη της απόφασης για την έξοδο του Ηνωμένου Βασίλειου να οδηγήσει σε έναν σχεδιασμό που δεν θα αυξάνει τις οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στον ευρωπαϊκό βορρά και στον ευρωπαϊκό νότο και θα επιτρέπει την ανάπτυξη στα κράτη-μέλη με οικονομικές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση επίσης, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα λειτουργήσουμε με τιμωρητική διάθεση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι θα σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα με γνώμονα την κοινή μας πρόοδο και τη συνέχιση της συνεργασίας μας σε όλα τα επίπεδα”.

Σχετικά με τις προοπτικές της “γαλάζιας οικονομίας”, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι “εκτός από τις γενικές στοχεύσεις, η «γαλάζια ανάπτυξη» θα πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής. Δεν συμβαδίζει για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ στις δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, όπως αυτή επιβλήθηκε από τους δανειστές, με τον γενικό στόχο της ανάπτυξης με επίκεντρο τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση εμείς πιστεύουμε σε μια αναβαθμισμένη αναπτυξιακή πολιτική για τη νησιωτικότητα και η «γαλάζια ανάπτυξη» μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, όχι μόνο στην τόνωση της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στη βελτίωση των σχέσεων γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μεσογείου. Τα νησιά της Ελλάδας, από τα οποία πάνω από 150 είναι κατοικημένα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μεταφορές, την παιδεία, την υγεία, το εμπόριο, τις υποδομές. Είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία η λήψη μέτρων που θα χαρακτηρίζονται από θετικές διακρίσεις προς όφελος των νησιών, εάν θέλουμε να εξακολουθούν να υπάρχουν στη ζωή μας αυτά τα διαμάντια στο μέσον του πελάγους”.

Σε σχέση τέλος με τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κουράκης τόνισε ότι “με το υφιστάμενο σύστημα, τα θέματα αυτά βαραίνουν ανισομερώς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξωτερικά σύνορα, οι οποίες είναι και χώρες πρώτης υποδοχής και αυτή η μονομερής προσέγγιση του ευρωπαϊκού πλαισίου είναι κάτι που μας προβληματίζει. Δεν μπορεί η αλληλεγγύη να εφαρμόζεται à la carte, δεν νοείται “ευέλικτη αλληλεγγύη”. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε με πολλή προσοχή τις ανθρωπιστικές διαστάσεις της πολιτικής των επιστροφών και να περιορίσουμε την εφαρμογή της όσο περισσότερο μπορούμε, με την ταυτόχρονη θεσμοθέτηση οδών νόμιμης μετανάστευσης, αλλά και με πολιτικές αναπτυξιακής στήριξης των χωρών προέλευσης των μεταναστών”.

Από την πλευρά του ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε σχέση με το ζήτημα της εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα που μας απασχολούν, όπως η συμμετοχή του στα ταμεία συνοχής. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αν το βρετανικό κενό δεν καλυφθεί επαρκώς, φοβούμαι ότι θα προκαλέσει πραγματικό σεισμό στον αγροτικό τομέα πολλών κρατών-μελών». Ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι «η αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε. είναι αναμφίβολα ένα σοβαρό πλήγμα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Ευρώπη, από τις απαρχές της, ήταν μια οντότητα διαρκώς διευρυνόμενη, ελπίδα για όλους τους λαούς της ευρωπαϊκής ηπείρου. Κάποιο λάθος όμως έγινε στην πορεία και η Ε.Ε. έχασε την ελκυστικότητά της. Δεν μπορεί κάθε εκλογική αναμέτρηση σε κράτος-μέλος να μετατρέπεται σε δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της Ευρώπης, όπως πρόσφατα στη Γαλλία. Επίσης, σημαντικό είναι το θέμα των υπηκόων της Ε.Ε. που εργάζονται ή σπουδάζουν στη Μ. Βρετανία. Για την Ελλάδα, που έχει περίπου 70.000 πολίτες της στη χώρα αυτή, είναι μείζονος σημασίας να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει απρόσκοπτα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους».

Ως προς το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι «το ιστορικό εγχείρημα της Ενωμένης Ευρώπης καθημερινά χάνει τη λάμψη του. Το αίσθημα της ισότητας ή των ίσων ευκαιριών έχει υποχωρήσει, οι ανισότητες έχουν οξυνθεί και διευρυνθεί. Συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans, ότι είναι πολλοί αυτοί που στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης νοιώθουν ότι είναι στην πλευρά των ηττημένων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η έξαρση του ευρωσκεπτικισμού, του λαϊκισμού από τα αριστερά και τα δεξιά, των φυγόκεντρων τάσεων. Τώρα λοιπόν, είναι η ώρα για δραματικές αλλαγές, για αναπροσαρμογή στον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε., για ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα των αποφάσεων. Και ένας δίαυλος ουσιαστικός είναι τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία δεν πρέπει να υποβιβάζονται σε απλά διαδικαστικούς αποδέκτες των αποφάσεων των Βρυξελλών. Δεν μπορεί ένα διευθυντήριο να αποφασίζει για το αύριο όλης της Ευρώπης, τόσο για την εσωτερική κατάσταση όσο και για τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. Ούτε να δημιουργηθούν διαφορετικοί κύκλοι κρατών με σκληρό πυρήνα. Αυτό θα είναι η συνταγή της αποτυχίας, η σίγουρη οδός της διάσπασης».

Για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα συνεχίζει να απειλεί την κοινωνική συνοχή κρατών όπως η Ελλάδα, αλλά και την ενότητα της Ε.Ε., με τους φράχτες που αυθαίρετα υψώνουν κράτη-μέλη. Δυστυχώς και σ’ αυτό το ζήτημα διαπιστώνουμε έλλειμμα αλληλεγγύης. Ενώ η συμφωνία για μετεγκατάσταση ήταν για άνω των 60.000 προσφύγων από την Ελλάδα, μόλις 11.699 έχουν μετεγκατασταθεί. Και λυπούμαι διότι μιλούν προκλητικά κάποιοι που δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί! Ορισμένα κράτη-μέλη επιδιώκουν, μάλιστα, να μην είναι υποχρεωτική η μετεγκατάσταση, με αποτέλεσμα η Ελλάδα ή η Ιταλία να μετατραπούν σε μόνιμες ζώνες εγκατάστασης των μεταναστευτικών ροών. Η πολιτική αυτή δεν είναι μόνο μακριά από τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά είναι και κοντόφθαλμη». Ο κ. Χαρακόπουλος υποστήριξε ότι «για την αντιμετώπιση της κατάστασης, πέραν της αυτονόητης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μας, πρέπει να επιμείνουμε:

1. Στην ενίσχυση των κοινών δομών για τη φύλαξη των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων.

2. Στην προώθηση συμφώνων με χώρες όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν απ’ όπου προέρχεται μεγάλος όγκος μεταναστών και παρατηρείται ελλιπής συνεργασία με τις αρχές τους.

3. Στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία, η οποία οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να εκβιάζει ολόκληρη την Ευρώπη με τους μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφός της.

4. Στη μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρώπης στις προσπάθειες εξάλειψης του εξτρεμισμού στη Συρία και στο Ιράκ».

«Η Ευρώπη ή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ή θα καταρρεύσει!» κατέληξε ο κ. Χαρακόπουλος.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ