Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής στη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με αντικείμενο την προετοιμασία της ελληνικής αποστολής στη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) στη Μάλτα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Ιανουαρίου στη Βαλέτα και θα συμμετάσχει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριος Αναστάσιος Κουράκης.

            Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της ελληνικής αποστολής, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συζήτησε τις ιδιαίτερες θεματικές της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής συνάντησης, οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το α΄ εξάμηνο του 2017. Στη συνεδρίαση ανέλυσε τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος και τοποθετήθηκαν αναλυτικά οι εισηγητές από όλα τα κόμματα.

            Όπως τόνισε ο κύριος Κουράκης “τα θέματα της οικονομίας και της καταπολέμησης της ανεργίας, του προσφυγικού, της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και τα ζητήματα της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας συνθέτουν τις κοινές προτεραιότητες όλων των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών. Σε αυτή την κατεύθυνση, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε και εμείς στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένες προτάσεις και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες να αποτελέσουν μοχλό επίλυσης προβλημάτων και σε εθνικό επίπεδο”. Όπως σημειώθηκε, τέλος, από τον κύριο Κουράκη, “η πρακτική της διαβούλευσης με τα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πριν από σημαντικές ευρωπαϊκές συναντήσεις θα συνεχιστεί, με στόχο να διευρυνθεί ως πρακτική και σε γενικότερο κοινοβουλευτικό επίπεδο”.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ