Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη των Επιτροπών Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διακοινοβουλευτική  Διάσκεψη  των Επιτροπών Νομικών Υποθέσεων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα: «Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες», πραγματοποιήθηκε, τη Μεγάλη  Πέμπτη, στις Βρυξέλλες.

Στις εργασίες, κατά τις οποίες εξετάσθηκε  η πρόταση οδηγίας που κατέθεσε πρόσφατα η  Κομισιόν, για την εξασφάλιση τήρησης ορθών εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες,   συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης , ο οποίος εκπροσώπησε τη Βουλή των Ελλήνων.

Όλοι οι συμμετέχοντες  συμφώνησαν ότι η πρόταση είναι σημαντική και αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να ακολουθήσουν και άλλες χώρες εκτός  Ε.Ε., με στόχο την εξάλειψη φαινομένων όπως η καταναγκαστική ή η παιδική  εργασία.  Εκφράσθηκε ωστόσο και κριτική όσον αφορά το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων (εταιρείες που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους και με κύκλο εργασιών 150 εκ. ευρώ), το γεγονός ότι λείπει από τις διατάξεις η διάσταση του φύλου και το ότι πολλές επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία μέσω επίρριψης ευθυνών σε υπεργολάβους και προμηθευτές.

Ο κ. Κυρανάκης, στην παρέμβασή του τόνισε τις πρωτοβουλίες  της ελληνικής Κυβέρνησης για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την προώθηση της ισότητας και την  προστασία των ευάλωτων ομάδων. Το υπό έγκριση Σχέδιο Δράση της χώρας μας  για την  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2020-2030, πρόσθεσε, στοχεύει στην  ενίσχυση της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη εργαλείων για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πραγματικότητας, την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις εξελίξεις λόγω της πανδημίας και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ