Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Ελσίνκι, 28 Οκτωβρίου 2019

Εκπροσώπηση της Βουλής των Ελλήνων στη Διάσκεψη για την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διήμερης διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης των Επιτροπών Γεωργικών Υποθέσεων με θέμα τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική 2020, που διεξήχθη στο Ελσίνκι στο πλαίσιο της φινλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Γεώργιος Βλάχος.

Στην παρέμβασή του ο κ. Βλάχος ανέφερε ότι η Ελλάδα τάσσεται κατά των περικοπών των πόρων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το εισόδημα των γεωργών, καθώς και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών για υψηλό ποιοτικά επίπεδο προϊόντων. Προσέθεσε δε ότι είναι σημαντικό να διατεθούν στους γεωργούς τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να ανταποκριθούν και στους αυξημένους περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα ΚΓΠ.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιτίθεται σε περαιτέρω εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων και ζήτησε σε οποιοδήποτε επανυπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων στα κράτη μέλη να ληφθούν  υπ’ όψιν παράμετροι όπως τα είδη των καλλιεργειών, το μέγεθος και η ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, το επίπεδο στήριξης ανά εκμετάλλευση, το κόστος των εισροών και βέβαια τα ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν από τον 1ο στον 2ο πυλώνα με ευθύνη κάθε κράτους μέλους. Εν όψει της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο κ. Βλάχος ζήτησε την υιοθέτηση μεταβατικού κανονισμού, που θα διασφαλίσει για το διάστημα αυτό τα απαραίτητα κονδύλια στους ευρωπαίους γεωργούς. 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ