Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2017

Ελληνική εκπροσώπηση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διακοινοβουλευτική συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων διοργανώθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, με θέμα συζήτησης τη Λευκή Βίβλο της Ε. Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές ο Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ε.Ε., Αναπληρωτής Υπουργός της Εσθονίας για θέματα Ε.Ε., Matti Maasikas,  και ο Αντιπρόεδρος της Ε. Επιτροπής για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, Valdis Dombrovskis, τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο Θεμιστοκλής Μουμουλίδης, μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Σε παρέμβασή του ο κ. Μουμουλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη οικοδόμησης μιας συνεκτικής Ευρώπης, χωρίς αποκλεισμούς, μιας Ευρώπη των «πολλαπλών επιλογών» όπου όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν κι όχι των «πολλαπλών ταχυτήτων», μιας Ευρώπη της εργασίας με διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Υποστήριξε την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ως αποτέλεσμα ωστόσο βαθμιαίας οικονομικής ολοκλήρωσης με κοινωνικό πρόσημο, με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση, προτάσσοντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τέλος, επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης νέων πολιτικών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, και την ενίσχυση της μεταναστευτικής πολιτικής που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή καθώς και τη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για τον σκοπό αυτό.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή