Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης

Στα πρώτα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 9 Μάϊου, ήταν αφιερωμένη η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFCO) που πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Ιωάννης Μπουρνούς, μέλος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Ο Συμπρόεδρος της Διάσκεψης, κ. Guy Verhofstadt, ενημέρωσε για την άμεση πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αρχίσει τη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υλοποιηθούν και οι 49 τελικές προτάσεις των πολιτών, που αφορούν ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων, τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΕΚ, και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αντιπρόεδρος κυρία Dubravka Šuica κατέστησε σαφή την πρόθεση της Επιτροπής να διευκολύνει με κάθε τρόπο τη διαδικασία, ώστε οι πολίτες να νιώσουν πως οι προτάσεις τους εισακούονται και να ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία υλοποίησής τους. Τόνισε πως ήδη δρομολογούνται η νομοθεσία για την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ και για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας και πως άμεσα θα προσαρμοστεί στην όλη διαδικασία το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι τα πάνελ πολιτών θα έχουν λόγο πριν από την παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων. Δεν παρέλειψε τέλος να αναφερθεί στον σημαντικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία για την ενίσχυση της συμμετοχής πολιτών και τοπικών κοινοτήτων. 

Ο κ. Μπουρνούς χαρακτήρισε τη Διάσκεψη ως διαδικασία χωρίς επιστροφή, και τόνισε πως παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων κρατών-μελών για κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα την κατάργηση της ομοφωνίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, που αγγίζει και την Ελλάδα, είναι απαραίτητη η άμεση έγκριση όλων των συστάσεων των πολιτών που δεν απαιτούν αναθεώρηση των συνθηκών, ως ένδειξη σεβασμού προς τους πολίτες. Υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης οι πολίτες έδειξαν ότι θέλουν μια πιο ενωμένη, κοινωνική και ανθεκτική Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λογοδοτεί και χτίζει πάνω στην κοινή ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, κι αν αυτό απαιτεί αναθεώρηση των Συνθηκών, τότε αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί. Εξέφρασε τέλος την πεποίθηση ότι τυχόν κωλυσιεργίες ή ατέρμονες διαπραγματεύσεις θα επέφεραν σοβαρότατο πλήγμα στην Ένωση και θα ενίσχυαν το αίσθημα δυσπιστίας και αποξένωσης των πολιτών απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 





Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ