Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ουγγαρίας-Ελλάδας στην Αθήνα

Η άριστη συνεργασία των δύο χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι ολοένα βελτιούμενες διμερείς σε πλείστα πεδία σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης, στη Βουλή, του Προεδρείου και μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ουγγαρίας, με συμμετοχή των κ.κ. Ζωής Ράπτη (Προέδρου), Μαρίας Αθανασίου (Γραμματέα) και Μιλένας Αποστολάκη (Μέλους) στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ουγγαρίας-Ελλάδας στην Αθήνα αποτελούμενης από τους κ.κ. István Hiller (Πρόεδρο), Róbert Balázs Simon (Αντιπρόεδρο) και Laokratisz Koranisz (Επίτιμο Αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο της ελληνικής εθνότητας στην Ουγγρική Εθνοσυνέλευση).

Η κ. Ράπτη, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ενθάρρυνση θεσμοθέτησης επαφών μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών, με σκοπό την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων.  Παράλληλα, διέκρινε δυνατότητες βελτίωσης του διμερούς εμπορίου σε βαθμό ώστε επενδύσεις στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και τουρισμού να αποδίδουν τα μέγιστα και με προοπτική διαρκείας. Έγινε επίσης αναφορά στην αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Η κ. Αθανασίου σημείωσε ότι το Mνημόνιο συναντίληψης των διπλωματικών ακαδημιών, που συνήφθη κατόπιν ελληνικής πρότασης (2021), προβάλλει τη σαφή βούληση εκατέρωθεν για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης. Εν συνεχεία, η κ. Αποστολάκη εξέφρασε την ελπίδα για λήψη θετικών πρωτοβουλιών εκ μέρους της Ουγγαρίας ως προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, προς αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Στη συνάντηση που ακολούθησε με μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, οι συμμετέχουσες κ.κ. Αγγελική Δεληκάρη (Γραμματέας), Κυριακή Μάλαμα και Παναγιώτα Γρηγοράκου (Μέλη) αναφέρθηκαν στον πλούτο των μορφωτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, που φανερώνει την παλαιόθεν αποδοτική συνεργασία και προοιωνίζει πολλά υποσχόμενη για το μέλλον.

Ειδικότερα, η κ. Δεληκάρη, ως διδάσκουσα Μεσαιωνική Ιστορία Σλαβικών Λαών, ανέδειξε συνδετικές μνήμες και κοινά στοιχεία που εδράζονται εν πολλοίς στη βυζαντινή Κοινοπολιτεία και αναβιώνουν μέσα από την αξιόλογη εκδοτική παραγωγή με συναφείς αναφορές, που ακμάζει αδιαλείπτως στην Ουγγαρία. Η κ. Μάλαμα, επισημαίνοντας το πνεύμα προσφοράς που επιδεικνύεται από την εκεί δραστήρια ελληνική κοινότητα, προσφέρθηκε να συνεισφέρει, από κοινού με την πρεσβεία και τους φορείς συλλογικότητας, σε ζητήματα πολιτισμού και παιδείας. Για το στοίχημα της επιτυχούς διαχείρισης του δημογραφικού που έχει φανεί να κερδίζει η Ουγγαρία μίλησε η κ. Γρηγοράκου εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για συλλογή χρήσιμων πληροφοριών στο πεδίο αυτό.

Στον διπλό στόχο της επίσκεψης στην Ελλάδα αναφέρθηκε η ουγγρική πλευρά, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας και Καθηγητή Ιστορίας με γνώση αρχαίων ελληνικών, κ. István Hiller, εκφράζοντας τη βούληση για δυναμική υποστήριξη των διμερών σχέσεων. Σχέσεων που ανάγονται σε εμβληματικής και πρακτικής αξίας συνεργασίες, όπως η κατασκευή της Διώρυγας της Κορίνθου, αφού με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Ούγγρου μηχανικού που ηγήθηκε της κατασκευής της,  η αντιπροσωπεία βρέθηκε στην Αθήνα. 

Εκ νέου επισημάνθηκε η μορφωτική και πολιτιστική συνεργασία, με έμφαση στη μακρά παράδοση που διατηρεί η χώρα στον τομέα των ελληνικών σπουδών με τη λειτουργία Εδρών αρχαίων και νέων ελληνικών σπουδών σε επιφανή πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ουγγαρίας.

Ειδική μνεία έγινε στην καίριας σημασίας συμβολή της ελληνικής μειονότητας (περί τα 6.000 άτομα), μιας εκ των 13 αναγνωρισμένων από το Ουγγρικό κράτος, στον τομέα αυτό και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για μέριμνα της ελληνικής πολιτείας, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους πτυχίων ελληνικής γλώσσας από ουγγρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να διδάσκουν τις νέες γενιές.

Την ουγγρική αντιπροσωπεία συνόδευε ο Πρέσβης της Ουγγαρίας στην Αθήνα, κ. Erik Haupt.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ