Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019

Συμμετοχή κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Οικονομική Διακυβέρνηση στην Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ε.Ε., που έλαβαν χώρα χθες και σήμερα στο Ελσίνκι, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού βουλευτών από τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ευρωβουλευτών. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησαν οι βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κ.κ. Μανούσος Βολουδάκης (Ν.Δ.), Χαράλαμπος Παπαδημητρίου (Ν.Δ.) και Ευκλείδης Τσακαλώτος (ΣΥΡΙΖΑ).

Κεντρικοί ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) κ. Klaus Regling και ο Διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας κ. Olli Rehn. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης, οι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την περαιτέρω εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τις στρατηγικές της Ε.Ε. για την απασχόληση, την υποστήριξη της καινοτομίας, την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Βολουδάκης ανέφερε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποφύγει λάθη που έγιναν στο παρελθόν κατά τον σχεδιασμό πολιτικών, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής χαρακτηριζόταν από υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας με αρνητικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Τόνισε, επίσης, την αναγκαιότητα διευκόλυνσης της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό και επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τον ανταγωνισμό επιχειρήσεων τρίτων χωρών με χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με το ευρωπαϊκό.

Ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των επενδύσεων στην Ευρώπη και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση, καθώς και το επίπεδο μισθών. Επισήμανε, εξάλλου, την ανάγκη η Ευρώπη να αποτελέσει το παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας αναφορικά με τη διεξαγωγή διάσκεψης κορυφής για το κλίμα στην Αθήνα το 2020, την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης έως το 2021 και το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028.

Ο κ. Τσακαλώτος επισήμανε ότι στην Ε.Ε. οι πλειοψηφίες αρνησικυρίας (blocking majorities) που σχηματίζονται από χώρες εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα όπως η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων, καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ τόνισε ότι η πολιτική των στάσιμων και χαμηλών μισθών που ακολουθείται τα τελευταία είκοσι χρόνια στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μειώνει την παραγωγικότητα και δεν δημιουργεί κίνητρα για επενδύσεις.

 

 

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ