Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 13 Μαΐου 2010

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής στη Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε.

Αναχωρεί σήμερα για τη Στοκχόλμη ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γρηγόριος Νιώτης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε., που θα λάβει χώρα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο στις 14 και 15 Μαΐου 2010.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Διάσκεψη είναι τα εξής:
 α) Η διαμόρφωση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας υπό το φως της Συνθήκης της Λισαβόνας και η διαμόρφωση της σχέσης των εθνικών Κοινοβουλίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
β) Οι Νέες Τεχνολογίες και η Επικοινωνία : οι προκλήσεις για τα εθνικά Κοινοβούλια.
γ) Η προσαρμογή των Κοινοβουλίων στην οικονομική κρίση.
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ