Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αύριο, Τετάρτη 30 Μαρτίου και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, θα επισκεφτούν την Αθήνα η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό η Βουλή των Ελλήνων διοργανώνει μια σειρά από κοινές συνεδριάσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οι αντίστοιχες Επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα :

 

Αύριο, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:30 στην αίθουσα της Γερουσίας θα διεξαχθεί κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) με θέμα «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος».

 

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:30 στην αίθουσα της Γερουσίας θα διεξαχθεί κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFCO) με θέμα «Οι θεσμικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων».

 

Επιστροφή