Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα 8 Μαρτίου 2023

Ενεργειακή αναβάθμιση Φωτισμού Ανάδειξης του Μεγάρου της Βουλής, του περιβάλλοντος χώρου και του Άγνωστου Στρατιώτη

Υπογράφηκε σήμερα, από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και τον εκπρόσωπο της  αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού ανάδειξης του Μεγάρου της Βουλής και του περιβάλλοντος χώρου. Ο Προϋπολογισμός του έργου φτάνει στα 1.900.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του γίνεται από το Πράσινο Ταμείο. Ανήκει στις ενεργειακές και κτηριακές παρεμβάσεις που αιτήθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για 5 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 4.370.000 εύρω για παρεμβάσεις στη Βουλή, που εντάχθηκαν στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2021.

Το πρώτο υποέργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού ανάδειξης του Μεγάρου περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων φωτιστικών στοιχείων τόσο για την προβολή του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η μελέτη φωτισμού έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Το υποέργο δημοπρατήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2022 με ηλεκτρονικό διαγωνισμό και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρία  «Ζαμπέλης Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Φωτιστικών και Ανανεώσιμων Πηγών»


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ