Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Aθήνα, 17 Ιουλίου 2014

Παρέμβαση του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Ιωάννη Τραγάκη την 1η μέρα της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της COSAC (Ρώμη, 17 – 18 Ιουλίου 2014)

Η πρώτη ημέρα των εργασιών της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαικών Υποθέσεων της COSAC, που λαμβάνει χώρα στην Ρώμη, ξεκίνησε με την Συνάντηση των Προέδρων Επιτροπών Ευρωπαικών Υποθέσεων των κοινοβουλίων του ευρωπαικού Νότου, στην Ιταλική Γερουσία, με την συμμετοχή των κοινοβουλίων των κρατών μελών του ευρωπαϊκού Νότου.
Η συνάντηση, άρχισε με τις εισηγήσεις των προέδρων της Ιταλικής Γερουσίας και του  Ιταλικού κοινοβουλίου, οι οποίοι θέτοντας την αντζέντα της διάσκεψης εξήραν τα αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., που αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επιτυχής και  τις προτεραιότητες της οποίας συνεχίζει η Ιταλική Προεδρία. Κατά την συνάντηση, αυτή,  έγινε μια ενδιαφέρουσα συζητηση, καθώς υπήρξε ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ειδική αναφορά στην περιοχή της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Τραγάκης, αναφέρθηκε στην σημασία που έχει η συνάντηση των κοινοβουλίων του Νότου, ως αντίβαρο στην συνάντηση των κοινοβουλίων του Βορρά και απεδέχθη την πρόταση να αναλάβει η Ελλάδα την διοργάνωση της επόμενης συνάντησης κοινοβουλίων του Νότου, κατά την Λετονική Προεδρία.
Κατά την παρέμβαση του αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα που συνοψίζουν τα προβλήματα που, αυτή την στιγμή, αντιμετωπίζει η Μεσόγειος: ασφάλεια, μετανάστευση, ανεργία. Η ασφάλεια αποτελεί το πιο επίκαιρο πρόβλημα της Μεσογείου, δεδομένου ότι η Ν. Ανατολική Μεσόγειος φλέγεται και γι αυτό θα πρέπει να ληφθεί μια πρωτοβουλία για άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Στο θέμα της μετανάστευσης, το γεγονός ότι τα ανατολικά σύνορα της Μεσογείου θεωρούνται ευρωπαικά σύνορα, όπως αυτό τονίστηκε κατά την Ελληνική Προεδρία, αποτελεί ενα σημαντικό βήμα, που όμως δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μεταναστευτική ροή, η οποία συνεχίζεται αμείωτη καταγράφωντας μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.
Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια στην περιοχή, ο κ. Ι. Τραγάκης κάλεσε τη Frontex να αναλάβει άμεσα την ευθύνη της ασφάλειας της περιοχής. Τέλος στο θέμα της ανεργίας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, εστίασε στην ανεργία των νέων απο 25 εως 35 ετών - θέμα που τέθηκε και εξετάστηκε ενδελεχώς κατά την Ελληνική Προεδρία και για το οποίο συνεχίζεται η συζήτηση κατά την Ιταλική Προεδρία - τονίζοντας ότι θα πρέπει να τριπλασιαστούν τα κονδύλια για την καταπολέμηση της ανεργίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, μέσω της επενδυτικής τράπεζας, προώθησης αναπτυξιακών προγράμματων.
Τέλος, ο κ. Τραγάκης, ζήτησε στο ψήφισμα της συνάντησης που υπογράφουν τα κοινοβούλια των κρατών μελών του φόρουμ και ως προς το θέμα της διεύρυνσης που τέθηκε να προστεθεί ότι «είμαστε υπέρ της διεύρυνσης, εάν και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προυποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.».
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση του ψηφίσματος και το επόμενο ραντεβού κλείστηκε στην Ρίγα της Λετονίας, υπό  Ελληνική Προεδρία.
Η διάσκεψη συνεχίστηκε με την συνάντηση της Προεδρικής Τρόικα με συμμετοχή των Προέδρων των Kοινοβουλίων Ιταλίας, Ελλάδας,  Λετονίας και Ευρωπαικού Kοινοβουλίου.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ