Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017

Συμμετοχή του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής στη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) στη Μάλτα

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) στη Βαλέτα. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριος Αναστάσιος Κουράκης. Τα θέματα της συνάντησης αφορούσαν αφενός το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 και αφετέρου τις προτεραιότητες της Μάλτας για την κυλιόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Α’ εξάμηνο του 2017. 

Όπως υπογράμμισε ο κύριος Κουράκης στις τοποθετήσεις του, «το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 είναι φιλόδοξο, θέτει σημαντικούς στόχους και εδράζεται στη βούληση για απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Για την Ελλάδα, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για τη νεολαία, για παράδειγμα, αποτελούν σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας, ενώ είναι προφανές ότι το πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού εμπεριέχει αρκετά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη λογική της δίκαιης κατανομής των βαρών και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη». Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι «είναι θετικό το γεγονός ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία αναλαμβάνει την Προεδρία μία χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, η οποία διαχρονικά αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις με εκείνες που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο σε ό,τι αφορά το προσφυγικό όσο και σε ότι αφορά την ενίσχυση της νησιωτικότητας και στα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τη Μελιταία Προεδρία».  

 

 

 

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ