Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Παρουσίαση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2021

 

Τους βουλευτές - μέλη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Υποθέσεων ενημέρωσε σήμερα το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Νικόλαος Μηλιώνης, αναφορικά με τις ετήσιες εκθέσεις του θεσμικού αυτού οργάνου για το έτος 2021. Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης του διαλόγου με τα εθνικά Κοινοβούλια για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ευαισθητοποίησης επί ευρωπαϊκών ζητημάτων. Τα αποτελέσματα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν πεδίο σταθερού ενδιαφέροντος της Βουλής των Ελλήνων και στο πλαίσιο αυτό οι συναρμόδιες Επιτροπές ενημερώνονται τακτικά από τον κ. Μηλιώνη για τις εργασίες και τις εκθέσεις του ευρωπαϊκού αυτού θεσμικού οργάνου.

Ο Προεδρεύων της συνεδρίασης και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Σταύρος Καλογιάννης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση παρατήρησε ότι οι δαπάνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 2021 ανήλθαν σε 181,5 δισ. ευρώ, ποσό που παραμένει στο 1,3% του ΑΕΠ των κρατών-μελών, προσθέτοντας ότι εάν συνυπολογιστούν και οι δαπάνες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι πληρωμές από την Ε.Ε. το 2021 ανήλθαν συνολικά σε 228 δισ. ευρώ. Επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή συνιστούν παγκόσμιες προκλήσεις άνευ προηγουμένου, ο κ. Καλογιάννης τόνισε ότι η σημασία της χρηστής και αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακόμα πιο σημαντικός και η ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των κρατών-μελών μεγαλύτερη.

Ο κ. Καλογιάννης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι τα εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας, αναφορικά με την οικονομική λειτουργία της Ε.Ε., ασκώντας έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων. Τόνισε, τέλος, ότι η προώθηση της συνεργασίας των Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ο κ. Μηλιώνης κατά την παρέμβασή του τόνισε ότι το έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το έτος 2021 περιλάμβανε, εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, 27 ειδικές εκθέσεις, 2 γνώμες και 5 επισκοπήσεις. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στις επιδόσεις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τη μεθοδολογία εργασίας και τις συστάσεις στις οποίες προχώρησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κονδυλίων που κατευθύνονται στα κράτη-μέλη. Ο κ. Μηλιώνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά, μεταξύ άλλων, σε επιμέρους τομείς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, στην απορρόφηση των διαρθρωτικών επενδυτικών ταμείων, καθώς και στο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ