Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016

Παρέμβαση του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής για το μεταναστευτικό στη Συνάντηση των Προέδρων της COSAC

Στην ετήσια συνάντηση των Προέδρων της COSAC (Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων) στη Χάγη (6-7 Φεβρουαρίου 2016) συμμετείχε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Αναστάσιος Κουράκης, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Προέδρου της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η ατζέντα των συζητήσεων της συνάντησης αφορούσε αφενός στην καλύτερη θεσμική διασύνδεση ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κουράκης στην παρέμβασή του υπογράμμισε την ανάγκη προσήλωσης όλων των θεσμών στην ανθρωπιστική διάσταση του προσφυγικού καθώς και στην ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης στις χώρες πρώτης υποδοχής. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής στηλίτευσε τις ακραίες φωνές και τις πρακτικές που κινούνται εκτός των ορίων του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας σε όλους τους τόνους ότι η προσφυγική κρίση πρέπει να ενώσει την Ευρώπη του ανθρωπισμού και όχι να οδηγήσει στην Ευρώπη του μίσους.

Ακολουθεί η παρέμβαση του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής:

As we all know, xenophobia has reached high levels in Europe and as a consequence, some governments are in the process of taking negative measures against the refugees. Also, in some countries there is an unofficial discussion against Greece, which is trying to handle this burden alone. Those points of view are dangerous and I would like to remind all my colleagues that the European Union is primarily a Union of solidarity, in which humanitarian values and human rights have always and everywhere been respected. We are eager to work with the European institutions on the capacity building of our country, as far as the management of the immigration flows is concerned. This can only be done in the framework of the international law. According to this law the “push back” is illegal, we need to understand that. Solidarity has to work also on a financial level. Capacity building and financial support are the two elements which Greece needs for an efficient management of the immigration phenomenon.     

 

Η απόδοση της παρέμβασης του Α΄ Αντιπροέδρου στα Ελληνικά:

    

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ξενοφοβία αρχίζει να αγγίζει πολύ υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, ορισμένες κυβερνήσεις βρίσκονται στη διαδικασία της λήψης αρνητικών μέτρων κατά των προσφύγων. Επίσης, σε ορισμένες χώρες υπάρχει μια ανεπίσημη συζήτηση για την Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να χειριστεί όλο αυτό το βάρος μόνη της. Αυτές οι απόψεις είναι επικίνδυνες και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά κύριο λόγο μια Ένωση αλληλεγγύης, στην οποία γίνονται σεβαστές πάντα οι ανθρωπιστικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων υποδοχής της χώρας μας, όσον αφορά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό η επαναπροώθηση είναι παράνομη και αυτό είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε. Η αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί, επίσης, και σε οικονομικό επίπεδο. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων υποδοχής και της χρηματοδοτικής στήριξης είναι τα δύο στοιχεία που χρειάζεται η Ελλάδα για την αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης.

 

 

 


 

 

 

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ