Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Εξέταση της πρότασης τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

Σε κοινή συνεδρίαση συνήλθαν σήμερα η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Αντώνη Συρίγου και της Α΄ Αντιπροέδρου της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κυρίας Αννέτας Καββαδία.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η διατύπωση γνώμης επί της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM (2017) 571 final), σχετικά με την τροποποίηση  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.   

Τα μέλη των συναρμόδιων επιτροπών ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας. Από τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ενδεχόμενη εφαρμογή του Κανονισμού προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς θα επιμηκύνει  υπέρμετρα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αίρεται η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.      


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή