Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

Εκπροσώπηση της Βουλής των Ελλήνων σε διεθνείς διακοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Η Βουλή των Ελλήνων θα εκπροσωπηθεί στις εργασίες διεθνών διακοινοβουλευτικών οργανισμών και σε διεθνείς κοινοβουλευτικές εκδηλώσεις κατά την τρέχουσα εβδομάδα με τις ακόλουθες αντιπροσωπείες βουλευτών:

Σε σεμινάριο που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον ρόλο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας θα μετάσχει ο βουλευτής κ. Δημήτριος Μάρδας.

Σε διάσκεψη που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με θέμα «Το μέλλον της εκλογικής παρατήρησης» θα μετάσχει η βουλευτής κ. Μαρία Θελερίτη. Τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν τη διάσκεψη είναι η σημασία και οι καλύτερες πρακτικές της κοινοβουλευτικής παρατήρησης εκλογών, η ανάγκη εκπόνησης Κώδικα Δεοντολογίας στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως προς τη μεθοδολογία της εκλογικής παρατήρησης.

Στις αντικατοχικές εκδηλώσεις Μέρες Μνήμης Μόρφου, που θα λάβουν χώρα στη Λευκωσία, θα παραστεί ο βουλευτής κ. Σταύρος Κοντονής.

Στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, θα λάβει μέρος ο βουλευτής κ. Γεράσιμος Μπαλαούρας.

Σε ενημερωτική επίσκεψη διακομματικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες θα λάβουν μέρος οι βουλευτές κ.κ. Ευαγγελία Βαγιωνάκη, Δημήτριος Γάκης, Ευφροσύνη Καρασαρλίδου, Παναγιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη, Σταύρος Κοντονής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, Αναστάσιος Πρατσόλης, Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Νικόλαος Τόσκας, Βασίλειος Τσίρκας, Ιωάννης Τσιρώνης, Νικόλαος Φίλης, Βασίλειος Γιόγιακας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Σταύρος Καλαφάτης, Εμμανουήλ Κόνσολας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, Σπυρίδων Δανέλλης και Μάριος Γεωργιάδης.

Σε διάσκεψη των κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), θα συμμετάσχουν οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Δουζίνας, Νικόλαος Τόσκας και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. Οι εργασίες της διάσκεψης θα διεξαχθούν στη Βιέννη.

Επιστροφή