Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024

Στον Πρόεδρο της Βουλής υποβλήθηκε η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2022

Στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, υποβλήθηκε η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2022 από την Πρόεδρο του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, κ. Σωτηρία Ντούνη.  Η 5η κατά σειρά ετήσια Έκθεση που εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία υπογράφεται από τον πρόσφατα απελθόντα Πρόεδρο κ. Ι.Δ. Σαρμά, περιλαμβάνει μια σειρά από σύντομες και περιεκτικές μελέτες για τα ελεγκτικά και δικαιοδοτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το εν λόγω ανώτατο δικαστήριο και -ειδικότερα- ευρήματα ελεγκτικών εκθέσεων και αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων, επιλεγμένα ώστε να είναι χρηστικά για κάθε κατηγορία αναγνώστη της Έκθεσης και συγχρόνως αντιπροσωπευτικά των ειδικότερων θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε το δικαστήριο.

Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι «ανά πενταετία οι περιεχόμενες μελέτες θα συγκεντρώνονται και θα κατηγοριοποιούνται θεματικά, εκδιδόμενες σε έναν τόμο, πιθανόν μόνο ψηφιακά, ώστε έτσι να δίνεται μια πιο συστηματική θεώρηση του έργου που επιτελείται».

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε την κ. Ντούνη για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και επαίνεσε το «ιδιαίτερα σημαντικό έργο του δικαστηρίου και τη συμβολή του στην ορθή δημοσιονομική λειτουργία του κράτους».

 

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ