Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

Η Αντιπρόεδρος της Βουλής Ρ.Ζήση στην Διάσκεψη των Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ροδούλα Ζήση, βρίσκεται στη Μαδρίτη, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να συμμετάσχει στην τακτική Διάσκεψη των Επιτροπών Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC, 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2010).
          Το βασικό θέμα που θα συζητηθεί είναι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν προληπτικά κάθε νομοθετική πρόταση της Ε.Ε, ώστε να πιστοποιούν ότι αυτή πληροί τους όρους της αρχής της επικουρικότητας. Ο νέος αυτός ρόλος της Βουλής είναι μια πρόκληση και μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθεί ο Έλληνας πολίτης με τη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης, η οποία παίζει τόσο σημαίνοντα ρόλο στη ζωή και την καθημερινότητα των Ελλήνων.
Στα πλαίσια των εργασιών της Διάσκεψης, η Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ροδούλα Ζήση θα έχει επαφές με τους ομολόγους της των άλλων κρατών μελών, με τους οποίους θα ανταλλάξει απόψεις για το νέο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, για τις σχέσεις εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το μέλλον της COSAC, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τρέχοντα θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, με πρώτο αυτό της οικονομικής κρίσης, επιβεβαιώνοντας τον ήδη ενεργό ρόλο της Βουλής στο δημοκρατικό έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμικών και των συναφών πολιτικών ζητημάτων.
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ