Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021

Επίκαιρα προβλήματα των γυναικών παρουσιάστηκαν από το Δίκτυο Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας

Το Δίκτυο Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών της Συνέλευσης, με τη συμμετοχή περισσότερων των εξήντα αντιπροσωπειών από τις συμμετέχουσες στη Συνέλευση χώρες.

Η Πρόεδρος του Δικτύου Γυναικών, κ. Maryse Gaudreault, παρουσίασε την Έκθεση Δραστηριοτήτων του Δικτύου για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Εν συνεχεία προβλήθηκε video με τη βραβευμένη με το Goncourt des lycéens 2020 συγγραφέα του βιβλίου "Les impatientes" κ. Djaïli Amadou Amal, η οποία μίλησε για τις τραγικές συνθήκες που βιώνουν οι γυναίκες στην περιοχή του Sahel της Αφρικής, που εκτείνεται στα νότια της Σαχάρας μεταξύ του Ατλαντικού Ωκεανού και της Ερυθράς Θάλασσας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης κάθε μορφής βίας εναντίον των γυναικών (παρατίθεται ο σύνδεσμος με το εν λόγω video: https://www.youtube.com/watch?v=i5yfRfycMPg&feature=emb_title).

Ακολούθησε η παρουσίαση, από τις αρμόδιες εισηγήτριες, των εκθέσεων:

- για την καταπολέμηση των παρενοχλήσεων των γυναικών εντός των κοινοβουλίων,

- για τη θέση των γυναικών στις εξορυκτικές βιομηχανίες,

- για την οικονομική αυτονομία των γυναικών,

- για την επιλογή εκπαιδευτικών κατευθύνσεων των κοριτσιών,

- για τη διαδικτυακή βία (cyberviolence) εναντίον γυναικών και παιδιών.

Ακόμη,​ επελέγη η ερώτηση που θα υποβληθεί από το Δίκτυο Γυναικών στη Γ.Γ. της Γαλλοφωνίας, την επόμενη εβδομάδα, στη σχετική διαδικασία της Ολομέλειας και ενεκρίθη σχέδιο ψηφίσματος που θα υποβληθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια, σχετικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας εναντίον γυναικών και παιδιών.

​Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε η βουλευτής -μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας- κ. Παρασκευή Βρυζίδου, η οποία, ως καταγόμενη από περιοχή με έντονη εξορυκτική δραστηριότητα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι γυναίκες, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης. Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της ενεργειακής μετάβασης σε ΑΠΕ και της σταδιακής μείωσης της εξόρυξης λιγνίτη, η περιοχή δυσκολεύεται να δημιουργήσει νέες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνολικά η ανεργία και ακόμα περισσότερο η ανεργία των γυναικών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη να αναζητηθούν οι κατάλληλες λύσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και παγκοσμίως, για τις περιοχές που πλήττονται από τη συρρίκνωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων λόγω της ενεργειακής μετάβασης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της επόμενης συνάντησης του Δικτύου Γυναικών περί τα τέλη του προσεχούς Ιουνίου.

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ