Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

Στην Πρόεδρο της Βουλής η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014

«Είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας, η στήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίες ενεργοποιούνται προς υποστήριξη των δικαιωμάτων του πολίτη και του ανθρώπου, σε μια περίοδο κατά την οποία δοκιμάζεται ακριβώς, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τίθεται εν αμφιβόλω η ανταπόκριση της Πολιτείας στις βασικές επιταγές του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και συνολικά της Δημοκρατίας». Στην επισήμανση αυτή, προέβη η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου παραλαμβάνοντας την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014. Στην ετήσια Έκθεση, όπως ανέφερε η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού, καταγράφεται πρωτοφανής αριθμός αναφορών, που ξεπερνούν τις 16.300, ενώ ταυτόχρονα προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 
 
Ακολουθούν οι πλήρεις δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού:
 
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παρέλαβα από τη Συνήγορο του Πολίτη,  την κυρία Σπανού, την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2014, απολύτως εμπροθέσμως, όπως ορίζει ο νόμος. Με πολύ ενδιαφέρον, ενημερώθηκα για τις δραστηριότητες του Συνηγόρου του Πολίτη, που είναι πολυσχιδείς, θεσμικές και πολύ ουσιαστικές.
Στο επόμενο διάστημα, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι αρμόδια για την ακρόαση των Ανεξαρτήτων Αρχών, θα προσκαλέσει τη Συνήγορο του Πολίτη, προκειμένου να μας εκθέσει εν λεπτομερεία τη δράση και τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη. Θα περιμένουμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ειδικές αρμοδιότητες, όπως η αρμοδιότητα για την πρόληψη των βασανιστηρίων, για το σωφρονιστικό σύστημα, για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και μια σειρά από άλλες ειδικές, πολύ σοβαρές αρμοδιότητες, που έχουν ανατεθεί στο Συνήγορο του Πολίτη.
Νομίζω, ότι είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας, η στήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίες ενεργοποιούνται προς υποστήριξη των δικαιωμάτων του πολίτη και του ανθρώπου, σε μια περίοδο κατά την οποία δοκιμάζεται ακριβώς η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τίθεται εν αμφιβόλω η ανταπόκριση της Πολιτείας στις βασικές επιταγές του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και συνολικά της Δημοκρατίας».
 
Καλλιόπη Σπανού: «Κυρία Πρόεδρε, η Έκθεση του 2014 χαρακτηρίζεται από πλούτο παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη. Είχαμε πρωτοφανή αριθμό αναφορών, ξεπέρασαν τις 16.300. Είναι 50% περισσότερες από το 2011. Είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουμε προβλήματα και προτείνουμε λύσεις, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα  από την πολιτική εξουσία. Στην αναγκαιότητα αναβάθμισης της λειτουργίας της Διοίκησης, της μεταρρύθμισης του κράτους, συμφωνούμε όλοι. Πρέπει όμως, η σχέση κράτους –πολίτη να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσμικής πρωτοβουλίας. Αυτό είναι η απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και Δημοκρατίας».


Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κυρία Σπανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να επισημάνω ότι αυτό το εύρημα και αυτή η αποτίμηση, ότι δηλαδή έχουν διπλασιαστεί οι αναφορές, νομίζω ότι πρέπει να μας βάλει σε πολύ σοβαρό προβληματισμό, σε σχέση και με τα αδιέξοδα που δημιουργούνται όταν το κράτος δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις και θεμελιώδεις υποχρεώσεις του, αλλά και σε σχέση με προφανή αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί, όταν το πλαίσιο προσφυγής στη Δικαιοσύνη διαμορφώνει ένα πλέγμα αρνησιδικίας και αδυναμίας του πολίτη να έχει πρόσβαση στον φυσικό δικαστή.
Έχω την αίσθηση, ότι μεγάλο μέρος των αναφορών αυτών, που έχουν διογκώσει το δικό σας αντικείμενο, οφείλεται στο γεγονός, ότι μεγάλη μερίδα των πολιτών, για οικονομικούς λόγους, λόγω των πολλών επιβαρύνσεων και χαρατσιών που επιβλήθηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά και για πρακτικούς λόγους, λόγω της υπέρμετρης καθυστέρησης που δημιουργείται και από εγγενείς αδυναμίες, αλλά και από τον υπέρμετρο φόρτο που και η Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει, ουσιαστικά οδηγεί τους πολίτες στη λύση της απεύθυνσης στην  Ανεξάρτητη Αρχή.
Νομίζω, ότι αυτά τα συμπεράσματα πρέπει να μας εμβάλουν σε σοβαρό προβληματισμό, προκειμένου να βρεθούν λύσεις, οι οποίες θα είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές, πρώτα για τον πολίτη».
 
 
 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ