Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014

Παρέμβασεις του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Τραγάκη, κατά την 2η ημέρα εργασιών της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της COSAC (Ρώμη, 17 – 18 Ιουλίου 2014)

Συνεχίστηκαν, για δεύτερη ημέρα, στη Ρώμη οι εργασίες της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαικών Υποθέσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. (COSAC), με συμμετοχή του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της επιτροπής ευρωπαικών υποθέσεων κ. Ιωάννη Τραγάκη.
 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με μια δήλωση συμπαράστασης για τα θύματα της χθεσινής αεροπορικής τραγωδίας. Κατά την πρώτη θεματική ενότητα παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας και οι προοπτικές της Ευρωπαικής Ένωσης μετά τις ευρωπαικές εκλογές, από τον Ιταλό Υφυπουργό αρμόδιο για τα ευρωπαικά θέματα κ. S.Gozi και από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής, αρμόδιο για τις διαθεσμικές σχέσεις κ. M.Sefcovic. Στην συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες Προέδρους Επιτροπών να θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές και να κάνουν  την αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών με στόχο την δημιουργία μιας νέας Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντιπρόεδρος  κ. Ιωάννης Τραγάκης, αφού χαιρέτισε τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας που αποτελούν τη συνέχεια των προτεραιοτήτων  της απελθούσας Ελληνικής Προεδρίας, κάτι που επισημάνθηκε κατ'επανάληψη απο όλους τους παρεμβαίνοντες, αναφέρθηκε στο τρίπτυχο ανάπτυξη - απασχόληση - κοινωνική συνοχή, επισημαινοντας ότι η οικονομική κρίση, η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου μεγάλων τμημάτων των ευρωπαίων πολιτών σε πολλές χώρες και κυρίως στο Νότο, σε συνάρτηση με την αδυναμία ανάσχεσης των  ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσαν τις αιτίες της έντονης δυσαρέσκειας των ευρωπαίων πολιτών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ανεργία που μαστίζει τον ευρωπαικό Νότο, τόνισε ο κ. Ιωάννης Τραγάκης και στην κατεύθυνση αυτή ζήτησε τον τριπλασιασμό των ευρωπαικών κονδυλίων από 6 δισ. σε 20 δις. ευρώ, καθώς και την αύξηση του ηλικιακού ορίου των ανέργων προκειμένου να συμπεριληφθούν οι άνεργοι  άνω των 25 ετών.  
 
Η κρίση στην Ουκρανία καθώς και η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιβάλλει την άμεση λήψη πρωτοβουλιών για κατάπαυση του πυρός. Σε ότι αφορά το θέμα της διεύρυνσης της Ε.Ε., με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων το οποίο ετέθη από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες στην διάσκεψη ως παρατηρητές, ο Αντιπρόεδρος επανέλαβε ότι " στηρίζουμε τη διευύρυνσης υπό τους όρους και τις προυποθέσεις που έχουν με σαφήνεια τεθεί απο την Ενωση".
Στη δεύτερη θεματική ενότητα, εξετάστηκε το θέμα των Ευρωπαικών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων 2014 - 2020, με παρεμβασεις του Ιταλού Υφυπουργού πολιτικών περιφερειακής συνοχής κ. G. Delrio και του Ευρωπαίου Επιτρόπου περιφερειακής πολιτικης κ.  J. Hahn, ο οποίος στην εισήγηση του μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι προτεραιότητες που τεθηκαν από την Ελληνική Προεδρία και οι οποίες συνεχίστηκαν από την Ιταλική αποτελούν ένα σημαντικό βήμα πρός την σωστή κατεύθυνση και κάλεσε την Ελλάδα, στην τροχιά της ανάπτυξης που βαδίζει, να στοχεύσει μεταξύ άλλων στην αύξηση του υψηλής ποιότητας τουρισμού που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στη χώρα.
 
Στη παρέμβαση του, ο κ. Τραγάκης, ανέφερε ότι η ενίσχυση της συνοχής της Ένωσης, οικονομικής, κοινωνικής αλλά και εδαφικής, πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα κατά την διαμόρφωση πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο, αφού η μεγάλη απόκλιση στα επίπεδα ανάπτυξης διαφόρων περιφερειών και η υστέρηση «προβληματικών» περιοχών, αποτελούν βασικά εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της. Σημείωσε, επίσης, ότι η αξιοποίηση πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ),για την περίοδο 2014-2020, αποτελεί σημαντική πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και αναπτυξιακών προβλημάτων και την στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που θα δίνει έμφαση στην εξειδίκευση και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών της χώρας μας. Όπως είπε, η ενεργοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι ο κεντρικός άξοναςτηςελληνικής στρατηγικής για την περίοδο αυτή, ούτως ώστε η χώρα να βασίζεται πια στις δικές της δυνατότητες, μέσω μιας ποιοτικής επιχειρηματικότητας και υγιούς ανταγωνιστικότητας και ανέφερε τις πέντε βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής αυτής, που αφορούν στην ενίσχυση τηςανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την μετάβαση σε μία οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τέλος την βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα σχετικά με την χρήση των ΕΔΕΤ, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάιο, θα επικουρήσει στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση της ιδιαιτέρως υψηλής ανεργίας και την δημιουργία θέσεων εργασίας, την στήριξη της καινοτομίας και της κατάρτισης αλλά και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ως προς αυτούς τους στόχους, επτά επιχειρησιακά προγράμματα είναι έτοιμα προς υλοποίηση.
Με την ενότητα αυτή ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της  COSAC και οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το τέλος Νοεμβρίου.
 

 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ