Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Συνάντηση στο πλαίσιο της 23ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Κλιματική Αλλαγή

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μηταράκης θα μετάσχουν στις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 23ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP23), στις 12 Νοεμβρίου, στη Βόννη.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2015. Το Κείμενο Συμπερασμάτων, που αναμένεται να υιοθετηθεί στη Βόννη, θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς την πρακτική εφαρμογή της Συμφωνίας, καθώς και τη δεδηλωμένη προσήλωση και δέσμευση των κοινοβουλευτικών όλων των χωρών στους στόχους της Συμφωνίας.

Επιστροφή